Trein- en busvarianten Kamperlijn goed uitvoerbaar

Stadshagen, Kamperlijn

Het onderzoek naar het toekomstige openbaar vervoer op de Kamperlijn is afgerond. In de studie zijn verschillende trein- en busvarianten met elkaar vergeleken op kosten en baten, vervoerskundige kwaliteiten en de effecten op de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied langs de lijn. Hieruit blijkt dat alle onderzochte varianten goed uitvoerbaar zijn en ook passen binnen de ambitie om de reizigers tussen Zwolle en Kampen van kwalitatief goed openbaar vervoer te voorzien.

De diverse alternatieven die onderzocht zijn richten zich op de mogelijkheden voor elektrificatie, het aantal halteplaatsen (Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren, Kampen-Oost), de frequentie (half uurs- of kwartiersdienst) en de inpassing in het gebied.

Onderzoek

Het onderzoek is een vervolg op de globale verkenning die in het najaar van 2012 is uitgevoerd nadat duidelijk werd dat de concessie voor de Kamperlijn, om een tram te laten rijden, niet gegund kon worden. Daarop zijn de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer op de huidige spoorlijn tussen Zwolle en Kampen.

Met de resultaten uit het onderzoek hebben de colleges van de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen een goed beeld van de mogelijkheden. Voordat er een voorkeursvariant bepaald wordt, worden op 5 juni eerst Provinciale Staten en de gemeenteraden bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek.

Voorkeursvariant

De opvattingen en vragen van Staten en gemeenteraden dienen als input voor Gedeputeerde Staten en B en W om later een besluit over de gewenste voorkeursvariant te nemen. Dit voorstel wordt naar verwachting komend najaar in de vergaderingen van Provinciale Staten en de gemeenteraden besproken voor definitieve besluitvorming.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.