Eerdere startdatum Uithoflijn toch niet haalbaar

Eerste tram Uithoflijn-040

De Uithoflijn voldoet toch nog niet aan alle startvoorwaarden om al op 29 juli te gaan rijden met passagiers, ondanks de positieve berichten vorige maand. De provincie meldt dat de nieuwe tram uiterlijk in december van dit jaar reizigers kan vervoeren. Dat is conform de planning die was gemaakt nadat de problemen met de nieuwe tramverbinding aan het licht kwamen, schrijft het dagelijkse bestuur van de provincie Utrecht aan Provinciale Staten. 

Begin juni schreef het college van burgemeester en wethouders van de gemeente nog dat de tram waarschijnlijk al vijf maanden eerder in gebruik genomen kon worden. De testritten verliepen goed en er waren geen problemen opgemerkt, waardoor de gemeente vertrouwen had in een eerdere start. Nu blijkt echter dat dit te voorbarig was.

Dienstregeling

De komende maanden zijn toch nog nodig om een aantal technische storingen op te lossen, zodat de trams werkelijk stabiel kunnen rijden. De uitdaging zit hem met name nog in de assentellers die de beveiligingssystemen aansturen. De meest zichtbare daarvan zijn de slagbomen bij de kruising met de Koningsweg. Als die assenteller is verstoord, gaan de slagbomen uit voorzorg dicht.

Er kan pas een definitieve startdatum worden vastgesteld als die problemen zijn verholpen en er op de verbinding minimaal zes ritten per uur en per richting kunnen rijden. Vanaf dat moment kan namelijk ook invulling worden gegeven aan plannen voor de frequentieverhoging en het afbouwen van bus 12. De testritten die nu worden uitgevoerd zullen hierop toetsen.

Geschiedenis Uithoflijn

December 2019 werd als realistische startdatum genoemd nadat de toenmalige Utrechtse gedeputeerde en de betreffende wethouder bekendmaakten dat de oplevering van het OV-project flink vertraging zou oplopen en ook duurder werd. Het hele project kost circa 84 miljoen euro meer. Sinds februari zijn er testritten uitgevoerd en is het personeel opgeleid. Bovendien zijn de trams vaker gaan rijden om in de praktijk te ervaren hoe het tramsysteem functioneert wanneer op de dienstregeling gereden wordt. De verwachting is dat de Uithoflijn dagelijks 34.000 reizigers vervoerd.

Lees ook:

Start Uithoflijn op 29 juli lijkt haalbaar

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.