Start exploitatie Uithoflijn voor onbekende periode vertraagd

CAF, tram, Uithoflijn

Het gaat niet lukken om in juli 2018 te starten met de exploitatie van de Uithoflijn tussen Utrecht CS en De Uithof. Dit heeft het college van B&W in Utrecht vrijdag aan de gemeenteraad laten weten. Een groot deel van de tramlijn kan wel op tijd opgeleverd worden, maar de eerste kilometer van het traject tussen Utrecht CS en station Vaartsche Rijn loopt vertraging op. 

“Afgelopen week is gebleken dat er te veel en te grote risico’s zijn ten aanzien van de planning waardoor ingebruikname van het gehele tracé van de Uithoflijn op 8 juli 2018 niet langer reëel is”, aldus het college. De planning is met name gehinderd door de vele werkzaamheden in het stationsgebied van Utrecht.

Onbekende vertraging

Het is nog onduidelijk hoeveel langer het zal duren voordat er trams gaan rijden op het traject van de Uithoflijn. De komende maanden wordt door alle partijen bekeken wat wel een reële planning is, waarbij rekening gehouden wordt met alle mogelijke risico’s. Op basis daarvan kan bepaald worden welke datum wel haalbaar is. Een definitieve datum zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 vastgesteld worden.

Een mogelijke optie is in ieder geval een deelexploitatie op het stuk dat al wel op tijd klaar is. Dit betekent dat er een beperkt aantal trams gaat rijden tussen Vaartsche Rijn en Utrecht Science Park, terwijl de werkzaamheden op het stuk tramlijn richting CS gewoon door kunnen gaan. Het is nog niet zeker dat dit uitvoerbaar is, omdat de trams ook in dit geval door het stationsgebied moeten kunnen rijden, wanneer ze voor onderhoud naar de remise in Nieuwegein moeten. De nieuwe planning moet uitwijzen of en in hoeverre het mogelijk is om die deelexploitatie te starten.

Werkzaamheden

De vertraging is te wijten aan een probleem met de realisatie van tramhaltes bij het Centraal Station en de verbindende sporen richting het Jaarbeursplein. Volgens het college is dit fysiek gezien onmogelijk, omdat er in korte tijd veel wordt gebouwd en opgeleverd rondom Utrecht CS. Dit betreft werkzaamheden aan de fundering voor de trambaan en de haltes van de Uithoflijn, maar bijvoorbeeld ook werkzaamheden aan de fietsenstalling, het dak boven het stationsplein en aansluitingen op de OV-terminal. “Tijdens al deze bouwactiviteiten moeten loopstromen en expeditie veilig gefaciliteerd blijven.”

Tevens is vertraging opgelopen omdat de realisatie van de stationshal en de fundering van Het Platform anders zijn uitgevoerd dan in eerste instantie was bedacht en dit heeft effecten gehad op de ondergrond. “Dit betekent, voor de Uithoflijn onvoorzien, dat de ondergrond gestabiliseerd moet worden voordat we verder kunnen met de aanleg. De engineering en uitvoering hiervan kost extra tijd”, schrijft het college van B&W in een brief. Dit betekent dat het project ook duurder wordt, maar met welk bedrag is nog onbekend. Het college is nu bezig met onderzoek om erachter te komen wat de financiële consequenties zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.