D66 en CDA willen metroverbinding tussen Amsterdam en Almere

m55 metrolijn Amsterdam-Almere (Bron: ZJA Architecten)
Bron: ZJA Architecten

Een snelle metroachtige verbinding tussen Amsterdam en Almere Pampus moet de druk op de woningmarkt van Amsterdam verlichten. Regeringspartijen D66 en CDA willen duizenden nieuwe, betaalbare woningen bouwen in Almere Pampus. Door een goede OV-bereikbaarheid met de IJmeerverbinding, kunnen mensen in Almere gaan wonen en werken in Amsterdam. 

“De politiek moet weer groots durven te denken”, vindt D66-fractieleider Rob Jetten. “Nieuwe verbindingen leggen. Het land opnieuw uitvinden en inrichten. In Almere kan Nederland de wereld laten zien hoe je goedkoop, groen en modern kan wonen. We kunnen laten zien hoe je de natuur intact houdt en toch nieuwe OV-verbindingen legt die mensen dichter bij elkaar brengen. Maar dan moeten we snel en daadkrachtig handelen. Niet krenterig zijn. De kost gaat voor de baat uit. Het is tijd om echt te investeren in de toekomst.”

Investeringen

Dit plan lijkt aan te sluiten bij de oproep van een deel van de OV-sector. Directeuren van vervoerders en vervoersautoriteiten waarschuwen al langer dat extra investeringen nodig zijn om de mobiliteit in Nederland op orde te houden. Extra geld is met name nodig voor openbaar vervoer in steden en voor snelle verbindingen tussen grote en middelgrote steden in heel Nederland.

De twee regeringspartijen koppelen dit nu aan de woningmarkt. Vooral in Amsterdam is een ‘schrijnend tekort aan betaalbare woningen voor jong en oud’, zo schrijft CDA-fractievoorzitter Pieter Heerema het op. Almere Pampus biedt kansen voor een woonwijk met circa 25.000 nieuwe betaalbare woningen voor starters. De grond van Almere Pampus is al in bezit van het Rijk, waardoor het volgens CDA en D66 een aantrekkelijke locatie is om die woningen te realiseren.

IJmeerverbinding

Maar de bouw van deze nieuwe woonwijk kan alleen succesvol van de grond komen wanneer er ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in een goede OV-verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de hoofdstad en daarvoor moet dus de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere verwezenlijkt wordt. D66 en CDA denken aan een brug of een tunnel.

Heerma (CDA): “Naast betaalbare woningen is goede infrastructuur van groot belang. Zodat mensen snel van huis naar werk en vice versa kunnen. De IJmeerverbinding is daarvoor de beste manier die verbinding te maken tussen Amsterdam en Almere. Met deze verbinding bereik je IJburg slechts in 7 minuten.”

M55

Het is niet voor het eerst dat de IJmeerverbinding wordt genoemd. Vorig jaar meldde de Almeerse wethouder Jan Hoek nog dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek wilde uitvoeren naar de financiering van een IJmeerverbinding, ook wel M55 genoemd. Almere zelf is altijd duidelijk geweest over het belang van deze verbinding als er woningen gebouwd gaan worden in Almere Pampus. De opbrengsten van de verkoop van de woningen zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor deze verbinding.

Auteur: Inge Jacobs

4 reacties op “D66 en CDA willen metroverbinding tussen Amsterdam en Almere”

kees boer|01.03.20|15:07

Dit is al eerder sprake geweest vlak na de eeuwwisseling,dit zou wel kunnen volstaan dat de huidige tramlijn naar Zeeburg over de nieuwe brug z’n doortrek krijgt ,iets dergelijks is ook over de Grote Belt in Denemarken ; extra woningbouw nabij Almere is onvermijdelijk gezien de Randstad op aantal plekken volgebouwd is en de provincie Flevoland is er voor aangelegd om de bevolkingsgroei op te vangen

Wiebe Goossen|25.02.20|14:37

Ik wil er wel op wijzen dat Almere nog altijd niet bij Amsterdam hoort en dat er talloze gewone stations in Almere zijn verrezen, die n.m.m. een echt snelle verbinding vormen. Of anders moet men niet op grote afstand gaan wonen…..

Ton Spies|25.02.20|14:27

“De opbrengsten van de verkoop van de woningen zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor deze verbinding.”

Je betaalt dan eerst voor je huis en daarmee ook voor je verbinding en tenslotte voor het gebruik van die verbinding. Het moet ook niet gekker worden. Dit is gewoon een taak voor de overheid. Waarom ontbreekt het de overheid steeds aan lef en visie?

Pat Rick|19.02.20|16:04

Het is goed dat nu ingezien wordt dat de voorsteden nu verbonden moeten worden met een hoogfrequente railverbinding zoals metro. Dus ook naar Hoofddorp en Zaandam via Havenstad. Want anders zal het verkeer vastlopen ondanks de miljardeninvesteringen zoals het SAA-project.

Ook voor verbetering van de luchtkwaliteit zijn metro-achtige verbindingen nodig, die enorme piekbelastingen aankunnen. Hoofdspoor kan het niet aan en is niet geschikt voor hele hoge frequenties.