‘Amsterdammers klagen terecht over geluid van metro Oostlijn’

Metro, Metropolis, M5, GVB

De metro’s van de Oostlijn hebben jarenlang geluidsoverlast veroorzaakt voor bewoners van de Nieuwmarktbuurt. Dat stelt Arre Zuurmond, de Amsterdamse ombudsman. Al sinds november 2012 klaagden bewoners van woningen boven de tunnel van de Oostlijn regelmatig over geluidsoverlast en nu zijn er eindelijk echt afwijkende trillingen geregistreerd.

Uit het nieuwe technische rapport blijkt dat de overlast samenhangt met de conditie van de metrowielen, met de rails en met de tunnelwand. Het verheugt de ombudsman dat de oorzaak is gevonden. “Na al die jaren is onomstotelijk en objectief vast komen te staan dat de overlast niet alleen bestaat in de hoofden van een paar bewoners of valt toe te schrijven aan de bouw van hun huizen. Er is sprake van een duidelijk aanwijsbare piek in de trillingen op specifieke locaties in de tunnel.”

Onderzoeken

De ombudsman is zich in 2016 met het probleem gaan bemoeien, nadat de inwoners er met het Stadsdeel Centrum niet uitkwamen. Dit leidde tot een enquête, die duidelijk maakte dat de problemen zich vooral concentreerden in en rond het Pentagongebouw en in de omgeving van de Rechtboomsloot. Hierna volgden in 2018 en 2019 technische onderzoeken door de ombudsman in samenwerking met de directie Metro & Tram van de gemeente Amsterdam.

Daarin ging de ombudsman op zoek naar de bron van het hinderlijke laagfrequente geluid dat in diverse woningen wordt waargenomen. Eerdere onderzoeken brachten namelijk niets aan het licht. Als mogelijke oorzaken werden destijds verschillen in de grondwaterstand, trillingen van de ventilatieroosters, de bouwkundige staat van de huizen of aanpassingen in de openbare ruimte aangedragen als oorzaak.

Structurele oplossing

Door Metro & Tram en de Amsterdamse vervoerder GVB zijn maatregelen geïnventariseerd, waarmee de bronnen van overlast structureel moeten worden aangepast. Zuurmond: “Ik hoop van harte dat de technische aanpassing van het probleem en structureel geïntensiveerd onderhoud de overlast voor de bewoners zal wegnemen. Ik ben ook van plan met de gemeente te bespreken waarom het zo lang heeft geduurd voor de signalen van de bewoners serieus en systematisch werden opgepakt. Naar mijn oordeel heeft de gemeente de oorzaak toch heel lang buiten zichzelf gezocht.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.