‘Mobiliteit bungelt op politieke agenda helemaal onderaan’

Dag van de Lightrail 2019 (bron: MichielTon.com)
Fotograaf: MichielTon.com

Het investeren in nieuwe infrastructuur in Nederland staat momenteel heel laag op de politieke agenda. Goede samenhangende plannen en voldoende lef zijn dus noodzakelijk om alsnog voldoende financiering te krijgen voor OV-projecten. Dat stelde NS-directeur Roger van Boxtel afgelopen week op de Dag van de Lightrail van kennisplatform Railforum.

Hij ging daar in debat met directeuren Maurice Unck van de RET en Jaap Bierman van de HTM over de toekomst van lightrail en de mobiliteit van Nederland. Van Boxtel benadrukte erg blij te zijn met een voorzichtige mindshift die hij opmerkt. Dit heeft er ook toe geleid dat zelfs premier Mark Rutte onlangs met de vier grote steden in gesprek ging over het mobiliteitsvraagstuk.

Bekostiging

Hoewel het kabinet in dit gesprek aangaf mee te willen denken over de OV-infrastructuur, werd tegelijkertijd duidelijk dat financiële middelen van derden nodig waren. Het kabinet heeft namelijk het benodigde geld niet voor handen. Het Rijk moet zich echter wel aan de plannen verbinden. Van Boxtel: “Ik zeg niet dat het Rijk alles moet betalen, maar die moet wel beginnen met de bekostiging. Dit kan namelijk financiering van anderen losmaken.”

Zijn pleidooi werd onderschreven door de directeuren van de stadsvervoerders. Er wordt nog steeds te weinig urgentie gevoeld, meent Bierman. Dit terwijl het nu noodzaak is aan de slag te gaan met concrete projecten, aangezien het wel een aantal jaar duurt om de projecten te realiseren. In de tussentijd zet de groei van het aantal OV-reizigers en de verstedelijking door. “De vier grote steden zijn één groot metropoolgebied en daar moet je dus één groot plan voor hebben.”

Binckhorst

De drie topmannen zijn wel tevreden over de stappen die in de laatste jaren zijn gezet en het overleg met Mark Rutte onlangs is daarvan het symbool. “Hij voelt aan dat hij er in de afgelopen jaren te weinig aan heeft gedaan”, aldus Van Boxtel. “We hebben het nu best aardig voor elkaar, maar we verliezen terrein. Dus moeten we echt samenhangende plannen presenteren én met lef agenderen.” Alle grote steden hebben nu hun eigen plannen, maar het is juist zaak die aan elkaar vast te maken.

Er liggen dus nu twee taken voor de OV-sector. In eerste instantie moeten de vervoerders hun plannen naast de plannen van opdrachtgevers en gemeentes leggen, om zo met gelijkluidende verbeteringen op de proppen te komen. Als tweede moet worden nagedacht over de betaling van die plannen. “Het gaat dan niet om de financiering, want er is geld zat”, aldus Bierman. “De vraag is: wie betaalt de onrendabele top van het geheel? Dit kunnen we uitwerken door concrete casussen.”

Breder kader

Unck vult aan dat het noodzakelijk is om te zorgen dat mobiliteit in een breder kader gezien wordt. De mensen in de OV-sector zijn het snel met elkaar eens dat er meer geïnvesteerd moet worden in infrastructuur, maar nu moet dit ook bij de mensen buiten de sector duidelijk worden. “Mobiliteit is een middel – het gaat om wonen, werken en recreëren. Als je enorm groeit in de bevolking, moet dat gelijke tred houden.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

6 reacties op “‘Mobiliteit bungelt op politieke agenda helemaal onderaan’”

John rdam|01.03.19|15:46

De problemen worden mede veroorzaakt door het ontbreken van planologisch beleid. Het aanleggen van industrieterreinen op goedkope grond buiten de bebouwde kom zorgt er voor dat de werknemers alleen nog maar per auto hun werk kunnen bereiken. Maar ja, visie en sturing zijn voor Rutte en zijn kabinetten vieze woorden. En iedere burgemeester wil scoren met een eigen bedrijventerrein.

kees boer|04.02.19|17:29

Ik ben het met Ronald van Onselen volledig mee eens het is dieptreurig dat bij de politiek totaal geen ambitie is met het OV’kijk eens bij de verkiezingen zometeen ook weer daar wordt er met geen woord over het OV gerept

Matty Lootens|01.02.19|13:51

busvervoer-autoverkeer(d)Autovervoer is te ver gegroeid. Oplossingen worden vanuit de auto bedacht en bekeken. Deze hebben tot nu toe niet geleid tot goede oplossingen. Wel worden op deze manier veel verkeersveiliger en milieuvriendelijke openbaar vervoer systemen afgebroken.
Dit kan en mag een weldenkende overheid toch niet laten gebeuren? Hou een goed gestuurd ov overheids systeem overeind.Los je veel problemen op.

Matty Lootens|01.02.19|13:34

Matty Lootens 1-2-2019
busvervoer-autoverkeer(d) Autoverkeer is te ver gegroeid.Oplossingen worden nu vanuit de auto bekeken en bedacht.Deze gedachten hebben nog geen goed systeem kunnen vormen. Maar zijn wel het huidige redelijk goed, veel verkeersveiliger, milieuvriendelijk OV systeem aan het afbreken. Dat kan en mag geen overheid laten gebeuren.Denk en beloon vanuit ov mogelijkheden

Pat Rick|30.01.19|14:40

In het algemeen geldt dat investeringen achterblijven: in het OV, in het onderwijs, in defensie. Dit terwijl we nu een groot overschot op de begroting hebben. Het is korte-termijndenken en opportunisme: we sparen het geld of eten het op. Ook OV-projecten zijn een manier om geld te krijgen, zie Uithoflijn. En ook hier is financiering te belangrijk.

Er is een verandering nodig in mindset: lange termijn, minder gericht op geld en meer op de mens & milieu. En geloof dat het beter kan!

Ronald Van Onselen|29.01.19|23:16

OV blijft achter bij andere Europese landen. Als je buitenlandse vakbladen leest dan zie je dat Europa extra in alle vervoersmodaliteiten investeert. Grensspoor/tramlijnen tussen Frankrijk/Zwitserland en Duitsland bijv.En Nederland? Nijmegen-Kleef, Nieuwe Schans – Bremen de potentiele sterke spoorlijn Roermond- Nijmegen – ook al 35 jaar een verbeterproject -,de Berlijnse Boemel.Ik beschuldig niemand. Dit is dus gewoon Nederland. Maar wennen zal het nooit.