Onderzoek naar blunders bij metroproject Hoekse Lijn

Ontwerp station Hoek van Holland Strand
Ontwerp station Hoek van Holland Strand

De Rotterdamse gemeenteraad gaat een onderzoek uitvoeren naar de problemen bij de ombouw van de Hoekse Lijn. Vorige week donderdag werd bekend dat de ombouw van de metrolijn opnieuw fikse vertraging oploopt en enkele tientallen miljoenen duurder zal uitvallen. De metroverbinding wordt naar alle waarschijnlijk pas aan het einde van 2018 opgeleverd, terwijl de metro’s in de originele planning al afgelopen september weer hadden moeten rijden.

De gemeente Rotterdam heeft laten weten te verwachten dat het project door de vertraging tussen de 25 en 35 miljoen euro extra gaat kosten. Maar in het ‘worst-case scenario’ kunnen de totale kosten voor het project het budget met wel 90 miljoen euro overschrijden. “Wij zijn in gesprek met de MRDH over wie welk deel van dit tekort voor zijn rekening neemt”, aldus de gemeente.

Reizigers

Door de problemen bij de ombouw, zijn reizigers ruim een half jaar langer aangewezen op vervangend busvervoer tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn. De MRDH heeft daarom al extra geld beschikbaar gesteld aan de RET. Met dat geld kan de vervoerder een aantal maatregelen nemen om het ongemak te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de busdienstregeling, om te voorkomen dat reizigers in te volle bussen moeten reizen, of te maken hebben met aansluitproblemen.

Verder biedt de vervoerder ook een financiële tegemoetkoming. Reizigers die op saldo reizen, kunnen vanaf 1 februari gemiddeld 50 procent terugkrijgen op hun ritprijs voor het reizen met het vervangend vervoer voor de Hoekse Lijn. Abonnementhouders kunnen vanaf 1 februari tot 40 euro per maand saldosparen. Saldosparen werd ingevoerd na de eerste vertraging. Destijds werd nog verwacht dat de eerste metro’s in februari 2018 over de nieuwe metroverbinding zouden gaan rijden.

Verlenging strand

Het was altijd de bedoeling om de Hoekse Lijn door te trekken naar het strand van Hoek van Holland. Maar dat ligt nu onder vuur, omdat de kosten voor de ombouw fors zijn toegenomen. Door de vertraging ontstaat een tekort van 55 miljoen euro en worden er reizigersinkomsten misgelopen, omdat de metro’s nog niet kunnen rijden.

Daarom wordt nu bekeken wat de financiële mogelijkheden zijn om de lijn alsnog te verlengen. “We hebben in alle beleidsnota’s opgenomen dat de verlenging van de Hoekse Lijn tot aan het strand belangrijk voor de regio is”, aldus de betreffende wethouder, Pex Langenberg. “Daarnaast is het een van de belangrijke punten waardoor de business case sluitend is gemaakt.”

Oorzaken vertraging

Volgens Langenberg, zijn er meerdere oorzaken voor de vertraging. De belangrijkste oorzaak is volgens hem de software van de spoorbeveiliging van leverancier Bombardier. In juli van dit jaar werd de eerste vertraging gemeld, omdat de eerste testen met de software van de spoorbeveiliging van Bombardier tegenvielen. Daarna veranderde de planning voor de software van het beveiligingssysteem steeds, stelt Langenberg. “Er moesten steeds nieuwe aanpassingen komen.”

Maar ook het projectbureau heeft fouten gemaakt, onder meer in de planning en aansturing van het project. “We hebben personele maatregelen genomen. Er zijn twee directeuren van het project gehaald.” Het project Hoekse Lijn bestaat uit verschillende deelprojecten. Deze planningen waren volgens Langenberg onvoldoende op elkaar afgestemd. Een andere tegenvaller was dat op onverwachte plekken kabels en leidingen aangetroffen werden en de bodem vervuild bleek te zijn. Ook bleek dat de beweegbare bruggen bij Maassluis en Vlaardingen niet goed sluiten.

Problemen

Opdrachtgever RET heeft in het contract met Bombardier een boeteclausule opgenomen, aldus RET-directeur Maurice Unck. “Dit dekt echter niet de totale kosten van de vertraging. De spoorbeveiliging is ook niet de enige reden van de vertraging.” Doordat de beveiliging vaak ‘het sluitstuk is van spoorprojecten’, kwamen de problemen volgens de RET-directeur pas laat aan het licht. “Bombardier moet keihard aan de bak om dit zo snel mogelijk af te ronden.”

Langenberg gaf donderdag tijdens een raadsvergadering aan ‘zeer verbaasd’ te zijn dat het Bombardier ‘zo veel moeite kost’. “Het is een gerenomeerd bedrijf dat spoorsystemen in heel Europa aanlegt. Je zou verwachten dat ze hier ervaring mee hebben.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.