Gemeenteraad

Rover vraagt aandacht voor OV bij invoer 30 km/u in Amsterdam

Bussen staan te wachten op het busstation Amsterdam Centraal. Foto: Wikipedia.

Rover-Amsterdam vraagt aandacht bij de gemeenteraad voor de invoering van 30 km/u. Volgens de reizigersvereniging blijft de gemeente “vaag” over de toegezegde maatregelen. “Het is niet duidelijk of afdoende maatregelen voor het OV voorgesteld gaan worden”, schrijft Marinus de Jong in een brief aan de gemeente. 

Per 16 december 2023 gaat de maximumsnelheid in Amsterdam omlaag naar 30 km per uur. Rover-Amsterdam ziet ook de positieve kanten in van het 30 km-beleid, maar heeft meermaals zorgen geuit over de gevolgen voor het openbaar vervoer. Als bussen en trams er langer over moeten doen om de dienstregeling te blijven rijden, vergt dat de inzet van extra bussen en trams, die flinke kosten betekenen voor de vervoerder. Zonder extra exploitatiebudget leidt dit tot lagere frequenties en opheffen van lijnen.

Rover pleit voor verschillende maatregelen. De vereniging wil een ontheffing voor het openbaar vervoer op vrije banen. “In het raadsbesluit van 24 december 2021 is opgenomen dat OV op vrije banen uitgezonderd blijft van een snelheidsbeperking tot 30 km/u”, schrijft De Jong. “In het voorstel van B&W wordt dit thans ingeperkt tot vrije banen die fysiek (met richels e.d.) zijn afgescheiden. Wij vragen u vast te houden aan uw oorspronkelijke besluit dat alle vrije bus- en trambanen uitgezonderd zijn van een snelheidsbeperking tot 30 km/u. ”

Exploitatiebijdrage

Ook vraagt Rover om exploitatiemaatregelen. Mochten de maatregelen niet uitgevoerd zijn als het 30 km-beleid zijn doorgang vindt, dan verwacht de reizigersvereniging een extra exploitatiebijdrage voor het OV.

Daarnaast stelt Rover voor om de snelheidsverlaging gefaseerd in te voeren, te beginnen in de stadsdelen waar de nodige maatregelen voor het openbaar vervoer al zijn doorgevoerd. Dan kan je op die plekken ook al eerder beginnen met 30 km/u.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander Van Vliet

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.