Stadsvervoerders vrezen gevolgen snelheidsverlaging in steden

Tram en bus HTM in Den Haag (foto: HTM)
Beeldbank HTM

Door verlaging van de maximumsnelheid op wegen in de stad wordt het openbaar vervoer minder snel en dus minder aantrekkelijk. Stadsvervoerders GVB, RET en HTM waarschuwen voor “verstrekkende gevolgen” in reactie op een brandbrief die de vier grote steden naar de Tweede Kamer stuurden.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht riepen in deze brief op om de maximumsnelheid op bijna alle wegen in de stad zo snel mogelijk terug te brengen naar 30 kilometer per uur. Op dit moment geldt deze maximumsnelheid op bijna de helft van de stadswegen. Met de snelheidsverlaging willen de steden het aantal dodelijke verkeersslachtoffers terugdringen, omdat 80 procent op wegen valt waar 50 kilometer per uur mag worden gereden.

De stadsvervoerders zijn uiteraard niet tegen maatregelen die ten goede komen aan de verkeersveiligheid. “Tegelijkertijd staan ze soms op gespannen voet met de ambitie om het OV in de stad verder te verbeteren, wat hard nodig is om de verdichtende grote steden in de toekomst leefbaar te houden”, schrijven ze in een verklaring. “Bij die verbetering hoort juist het versnellen van het OV.”

Gerichte maatregelen

De gevolgen zijn volgens GVB, RET en HTM dus fors. Volgens de vervoerders wordt het OV er allereerst minder aantrekkelijk door. Hoewel de groei van het OV-gebruik in de stad desondanks blijft door bevolkingsgroei, zou de modal shift wel worden afgeremd. Bovendien vrezen zij inkomsten mis te lopen, terwijl de maatregel de kosten juist doen stijgen.

De gemeenten en het Rijk worden daarom opgeroepen om in hun plannen niet voorbij te gaan aan de brede consensus om het stedelijke OV te versnellen. Met dat in het achterhoofd zouden gerichte maatregelen moeten worden genomen, zoals het creëren van voorrangssituaties, vrije banen en het tegengaan van dubbel parkeren waarbij de baan versperd wordt. Waar de verkeersveiligheid het toelaat, vragen de vervoerders om het OV uit te zonderen van de 30 kilometer per uur. En blijkt dat onoverkomelijk, dan zou moeten worden nagedacht over verzachtende maatregelen en financiële compensatie.

Ook positieve effecten

De discussie over de gevolgen van een snelheidsverlaging voor het OV zijn niet nieuw. Uit een onderzoek van Goudappel naar de effecten hiervan in Gouda bleek eerder dat dit tegenstrijdige effecten heeft op het busvervoer. Bussen zullen vanzelfsprekend langzamer moeten rijden, maar dat kan grotendeels worden gecompenseerd door aanpassing van kruispunten en verandering van verkeersstromen. Dat heeft namelijk weer een positief effect op doorstroming.

Daarbij moet worden aangemerkt dat er niet één oplossing bestaat. De mate van positieve en negatieve effecten is namelijk afhankelijk van de locatie. Het adviesbureau stelde dan ook dat het belangrijk is om de keuze voor snelheidsverlaging samen en integraal te bekijken, waarbij de voordelen voor de stad moeten worden afgewogen tegen de impact voor het OV.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

2 reacties op “Stadsvervoerders vrezen gevolgen snelheidsverlaging in steden”

Hans Jeanson|02.12.21|11:36

Als je met een blik op oneindig 50 km/h door een woonwijk rijdt, voet op het gaspedaal, zonder bij zijwegen los te laten en zonder kijken, dan rijd je met 30 km/h nog te hard.
Het gaat om rijgedrag.
Daarom doen gemeenten aan symboolpolitiek en verlagen ze de maximum snelheid naar 30 km/h. Dan geven ze de burgers de indruk dat er aan veiligheid gewerkt is.
Het probleem is dat bestuurders niet defensief rijden, de verkeershufterij toeneemt en dat er niet wordt gehandhaafd op rijgedrag.

Hans Jeanson|02.12.21|11:31

Als men met een blik op oneindig 50 km/h door een woonwijk rijdt, voet op het gaspedaal, zonder bij zijwegen dat los te laten en zonder te kijken, ja dan rijd je zelfs met 30 km/h nog te hard.
Daarom doen veel gemeenten aan symboolpolitiek en verlagen ze de maximum snelheid naar 30 km/h. Dan geven ze de burgers de indruk dat ze aan veilgheid gewerkt hebben. Het probleem is dat bestuurders niet defensief meer rijden, verkeershufterij toeneemt en er vervolgens niet gehandhaafd wordt op rijgedrag.