‘2019 was recordjaar voor RET; scherp contrast met coronacrisis’

RET logo (Jan Kok)
ProMedia Stationsplein e.o.

Met een toegenomen aantal reizigerskilometers en een hogere winst dan vooraf beoogd, was 2019 een recordjaar voor de Rotterdamse stadsvervoerder RET. Het verschil is dus heel groot met de situatie nu. “Een scherper contrast met de huidige coronacrisis is bijna niet denkbaar. Nu moeten we als OV-bedrijf onze reizigers vragen het OV alleen maar te nemen als het echt moet en stevenen we af op een dieptepunt. Ook wij kunnen niet wachten de draad weer op te pakken”, aldus algemeen directeur Maurice Unck van de RET.

In het jaarverslag van 2019 geeft RET aan dat veel cijfers zich positief hebben ontwikkeld. Het aantal reizigerskilometers is gegroeid met 2,8 procent ten opzichte van 2018. De opbrengsten uit de kaartverkoop zijn in een jaar toegenomen met 11 miljoen naar 207 miljoen. De kostendekkingsgraad van het Rotterdamse openbaar vervoer is heel licht gedaald van 83,8 naar 83,3 procent.

Winst

De Rotterdamse vervoerder kon het jaar dus ook afsluiten met een positief resultaat van 5,8 miljoen euro en dat is 0,6 miljoen euro meer dan vooraf was beoogd. Dit is met name te wijten aan de hogere opbrengsten die de Hoekse Lijn heeft opgebracht, die in oktober van 2019 ging rijden. De opbrengsten kaartverkoop hiervan zijn 0,7 miljoen hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Metro is bovendien het vervoermiddel dat de RET het hardst ziet groeien.

Ondanks de onzekerheden in het OV door de huidige coronacrisis, blijft RET-directeur Unck hameren op OV-investeringen. “Niemand weet hoe het vanaf hier verder gaat als het om de gevolgen van corona gaat. Zeker niet de eerstvolgende jaren. Maar zolang er in deze regio 200.000 huizen worden bijgebouwd is het noodzaak om de investeringen in het OV daarmee gelijk te laten lopen. Bovendien kun je met investeringen het verdienvermogen van de regio blijvend versterken en de economie aanjagen, juist in deze tijden van belang.”

Verduurzaming

2019 was voor de RET ook een jaar waarin stappen werden gezet voor verduurzaming. Er werd gestart met de ingebruikname van 55 elektrische bussen en de vervoerder heeft een contract gesloten met Eneco, om de CO2-uitstoot de komende jaren fors te verminderen.

RET hoopt bovendien dat deze nieuwe, elektrische bussen zorgen voor minder verstoringen. In 2019 steeg het aantal verstoringen namelijk ten opzichte van 2018 en dat kwam met name door de verouderde busvloot. “Met de in 2019 deels geïntroduceerde nieuwe busvloot verwachten we een dalende trend in het aantal verstoringen voor de komende jaren”, aldus de vervoerder.

Die trend was overigens niet alleen zichtbaar bij de bussen. Door meer technische defecten en materiaaltekorten, nam het aantal verstoringen bij tram ook toe en zelfs bij het metrovervoer was sprake van een lichte stijging door het toegenomen aantal defecten.

Ziekteverzuim

Een grote uitdaging voor de vervoerder in de afgelopen jaren was het ziekteverzuim en daar is dus flink op ingezet. De verschillende bootcamps, fitchecks en sportactiviteiten worden steeds beter gevonden. Toch is het gemiddelde ziekteverzuim opnieuw gestegen in vergelijking met 2018 tot 8,3 procent. Dat was vorig jaar 7,9 procent.

“We zien een forse toename van lang verzuim en een toename van medewerkers die wegens beperkingen niet meer naar hun eigen werk kunnen terugkeren. Deze stijgende tendens is zichtbaar in de hele OV-sector.” Daarom noemt Unck 2019 een jaar van confrontatie, omdat het personeelsbestand vergrijst en mensen langer moeten doorwerken.

Incidenten

Qua sociale veiligheid voelen reizigers zich veiliger in het openbaar vervoer en het aantal ernstige geweldsincidenten is grotendeels gelijk gebleven. Overtredingen van de Wet Personenvervoer zijn juist wat toegenomen. RET zegt daarom de stijging nauwlettend in de gaten te houden en de vervoerder blijft het veiligheidsbouwwerk bestaande uit OV-surveillanten, BOA’s, conducteurs en servicemedewerkers metro optimaal inzetten.

De vervoerder geeft in het jaarverslag ook de ambities weer. De vervoerder hoopt dat reizigers voor klanttevredenheid gemiddeld een 8,0 geven in 2021. Ditzelfde cijfer wil RET ook behalen voor de medewerkerstevredenheid, met een werkvermogen van 80 procent en een gemiddeld ziekteverzuim van 6,0 procent. RET wil bovendien concurrerend blijven door gemiddeld minimaal vijf miljoen euro rendement per jaar behalen. De hoeveelheid CO2-uitstoot per reizigerskilometer moet omlaag gebracht worden in 2021 met 75 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.