Motie van CU en CDA voor beter toegankelijk OV aangenomen

rolstoel, passagier, bus, Breng

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie waarin de regering wordt gevraagd te werken aan nieuwe afspraken om het hele OV toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De motie komt uit de koker van ChristenUnie en CDA, die willen dat de regering hiermee met de vervoerders aan de slag gaat. Nu verschillen de voorzieningen die vervoerders aanbieden nogal eens. 

In een toelichting onderschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen het belang van goede toegankelijkheid. Ze legt echter ook uit dat er een goede verklaring is voor de verschillen in toegankelijkheid. Er is namelijk momenteel een ondergrens, maar vervoerders zijn vrij om meer te bieden. “Dat vervoerders extra voorzieningen bieden, juich ik toe.”

Verhoging minimumeisen

Ze benadrukt momenteel in gesprek te zijn met overheden en vervoerders over manieren om de toegankelijkheid op termijn te verbeteren. Daarbij wordt bekeken of de ondergrens verhoogd kan worden. Ze denkt dan aan nieuwe afspraken voor verbetering van reisassistentie en de beschikbaarheid van toiletten voor mensen met een beperking, maar ook naar de toegankelijkheid van haltes en een betere aansluiting.

“Het verbeteren van toegankelijkheid is een kostbare aangelegenheid en het geld kan maar één keer worden uitgegeven. De inzet en de prioritering daarbij wil ik dan ook met de partijen zorgvuldig afwegen”, aldus de ambtsvrouw. Zelfs als het minimale voorzieningenniveau wordt verhoogd, vindt Van Nieuwenhuizen dat het vervoerders mogelijk moet worden gemaakt om meer dan het minimaal geëiste aan te bieden.

Inclusieve samenleving

“De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen er mag zijn en kan meedoen”, aldus Tweede Kamerlid Stieneke de Graaf, die de motie mee indiende. “Daarvoor is het heel belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Helaas verschilt de toegankelijkheid sterk per vervoerder en is het voor mensen met een beperking soms onmogelijk om te reizen met het openbaar vervoer. Toiletten zijn niet geschikt, er is geen personeel om te helpen bij het in- of uitstappen of reisbegeleiding ontbreekt.”

“Daar moet verandering in komen. Ik ben dan ook blij dat deze week in de Tweede Kamer een motie van ChristenUnie en CDA is aangenomen die de regering oproept om samen met de vervoerders tot nieuwe, concrete afspraken te komen. Deze moeten gelden als minimumeisen voor de inzet van alle vervoerders op het gebied van toegankelijkheid en hulp. Zodat iedereen kan reizen met het openbaar vervoer en een beperking geen belemmering is.”

Ook reizigersorganisatie Rover is blij met de aangenomen motie. “Op naar toegankelijkheid als landelijke basisvoorziening, die ook als nieuwe minimumeis gaat gelden bij aanbestedingen”, schrijft de organisatie op Twitter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.