Ruim 1 miljoen nodig voor extra businzet naar Utrecht Science Park

De provincie Utrecht moet een bedrag van 1.140.652 euro uittrekken om de extra businzet te bekostigen die nodig is als alternatief vervoer voor de Uithoflijn en om de druk op lijn 12 te verminderen. Dan gaat het onder andere om de tijdelijke aanschaf van zes extra gelede bussen en de inzet van vervoer in de ‘bredere’ spits. Ook wordt de Syntus-lijn 298 eerder geïntroduceerd.

Begin dit jaar werd bekend dat de Uithoflijn pas in 2019 gaat rijden, terwijl de oplevering gepland stond voor juli 2018. De tramverbinding moest onder andere de forse groei van het aantal reizigers op dit traject opvangen. Er  wordt rekening gehouden met een groei van 15 procent ten opzichte van september 2017. Nu de tramlijn vertraagd is, kunnen alleen extra bussen op korte termijn die drukte iets verlichten.

Vertragingskosten

De provincie moet uit twee verschillende potjes putten voor dit extra budget. Een bedrag van 826.432 euro wordt verrekend met een bijdrage uit de post vertragingskosten Uithoflijn. Meer geld dan deze acht ton is in dit potje ook niet beschikbaar. De overige 314.220 euro komt uit het programma Bereikbaarheid. De provincie laat weten dat dit bedrag opgevangen kan worden door dit programma, omdat het om eenmalig bedrag gaat.

Er is gekozen om drie maatregelen door te voeren. Vervoerder Qbuzz schaft daarom in ieder geval tijdelijk zes extra gelede bussen aan, die tijdelijk zullen worden ingezet op het traject tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Bovendien is besloten om ook extra bussen te laten rijden buiten de korte spitspiek. De spits wordt dus ‘verbreed’. Op die manier hopen de provincie en de vervoerder reizigers te verleiden om niet op het drukste moment in de bus te stappen.

Bovendien wordt buslijn 298 van Syntus tussen Woudenberg/Leusden en het Utrecht Science Park al met de ingang van het nieuwe schooljaar geïntroduceerd. Eigenlijk zou er pas een bus over deze lijn gaan rijden vanaf december 2019. Hierdoor kan in ieder geval een deel van een reizigers gebruikmaken van deze lijn, waardoor buslijn 12 en 28 wat worden ontlast.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Ruim 1 miljoen nodig voor extra businzet naar Utrecht Science Park”

Pat Rick|05.09.18|12:29

Ongelooflijk hoeveel extra geld naar de Uithoflijn gaat: een kleine honderd miljoenen. Dit terwijl men voor station GreenPort niet eens 6 miljoen over heeft, en dat is een echt treinstation.

Utrecht kan duidelijk niet omgaan met geld, dus zal dit de laatste grote investering moeten zijn.