OV loket waarschuwt voor negatieve effecten flexvervoer

Breng flex groen gas busjes 024

Vervoerders moeten bij de inzet van vraaggestuurd openbaar vervoer meer rekening houden met de schaduwkanten van dit soort vervoer. Dat stelt het OV loket, de ombudsman van het openbaar vervoer. Weliswaar is het winstgevender om niet-rendabele lijnen uit te voeren met flexibel vervoer, maar het openbaar vervoer hoeft niet per se winstgevend te zijn. 

Dit schrijft het OV loket in de vierde kwartaalrapportage over 2017. De ombudsman schrijft dat er veel goed gaat in het openbaar vervoer, maar dat er nog steeds enkele zaken te verbeteren zijn. Op basis van de ontwikkelingen en klachten in de maanden oktober tot en met december heeft de ombudsman vier aanbevelingen geformuleerd voor de vervoerders.

Flexibel vervoer

Het OV loket erkent dat vraaggestuurd openbaar vervoer voor bepaalde reizigers juist een verbetering betekent. Bovendien is het logisch dat vervoerders naar deze opties kijken op de rustige lijnen. Toch zitten er soms ook negatieve consequenties aan deze nieuwe vervoersmodaliteiten. Reizigers kunnen fors duurder uit zijn, forensen moeten elke dag hun rit reserveren, studenten kunnen vaak hun OV-studentenkaart niet gebruiken en ouderen moeten soms vaker lopen.

Daarom is het belangrijk dat vervoerders en concessieverleners hier rekening mee houden. “Zorg ervoor dat ook de witte vlekken, de buitengebieden en kleine kernen bereikbaar blijven. Zorg er ook voor dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft voor bevolkingsgroepen die erop zijn aangewezen. Dat is niet alleen een taak voor de vervoerders, maar vooral ook voor hun concessieverleners”, aldus het OV loket.

Geld terug bij vertraging

Opnieuw wordt de compensatie bij vertraging onder de aandacht gebracht. Als het aan de ombudsman ligt, wordt een reiziger ook vergoed als hij over zijn totale reis een vertraging oploopt van minimaal een half uur. “Het is niet redelijk dat elke vervoerder wat dit betreft alleen naar zichzelf kijkt en niet naar de totale reis.” Momenteel heeft een reiziger alleen recht op een vergoeding als hij op het traject van één vervoerder zeker dertig minuten vertraagd is.

Volgens het OV loket lopen reizigers nogal eens vergoedingen mis door de versnippering van het openbaar vervoer. Vervoerders hebben signalen afgegeven dat ze willen wachten op Europese regelgeving, voor hier een definitief besluit over genomen wordt. Maar dat vindt de ombudsman onterecht, omdat reizigers niet de dupe dienen te worden van de manier waarop het OV in Nederland is georganiseerd.

Concessiewisselingen

Vervoerders wordt ook aangeraden om bij de overgang van een concessie meer aandacht aan de reiziger te besteden, bijvoorbeeld als het gaat om abonnementen. Dan gaat het met name over de samenwerking met vervoerders uit omliggende concessies, zodat reizigers niet geconfronteerd worden met een dubbel opstaptarief als ze door twee concessies reizen.

Daarnaast vraagt de ombudsman aan DUO, de instantie die gaat over de studiefinanciering, alvast coulant om te gaan met de boete aan studenten die hun reisproduct nog niet hebben stopgezet. Onlangs is al een wetswijziging aangekondigd, zodat oud-studenten geen boete meer krijgen als ze kunnen bewijzen niet meer gereisd te hebben met het reisproduct. Die wet gaat echter pas in 2019 in. Ook vraagt de ombudsman wat er gedaan wordt met het boetegeld dat aan de vervoerders gegeven wordt.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.