Demissionair kabinet geeft geen gehoor aan roep om extra geld

Het demissionair kabinet lijkt de wens van de Mobiliteitsalliantie om 1 miljard extra te investeren in mobiliteit niet in te willigen. Wel schaart dit kabinet zich achter de oproep om integraler te kijken naar mobiliteit in Nederland. De Mobiliteitsalliantie – die oproept om extra te investeren – zegt in ieder geval verheugd te zijn dat één van de kernpunten is omarmd door het demissionair kabinet. 

De Mobiliteitsalliantie richt zich namelijk vooral op een volgend kabinet en ziet dit als een goede voorzet om het mobiliteitsbeleid te wijzigen. “Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Daar hoort het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten bij, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.”

Investeringen

Het blijft voor de partijen die zich hebben verenigd in de Mobiliteitsalliantie echter essentieel dat er meer wordt geïnvesteerd. In de dinsdag gepresenteerde Rijksbegroting wordt louter gesproken over een ‘lopend beleid met daaraan gekoppeld reeds eerdere opgenomen investeringen’. Daarmee lijkt het kabinet extra investeringen achterwege te laten. “Ten minste 1 miljard euro extra is per jaar is nodig om Nederland bereikbaar, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden.”

Daar staat tegenover dat in deze begroting wel degelijk het belang van extra investeringen wordt onderschreven. Het nieuwe kabinet wordt geadviseerd om nieuwe, duurzame mobiliteit hoog op de agenda te zetten, omdat die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden. Dit strookt ook met een eerder uitgevoerde Nationale Markt en Capaciteits Analyse van het ministerie van IenM, waarin de noodzaak van investeringen ook naar boven kwam.

Maatregelen overheid

De overheid laat weten dat er 6,2 miljard euro voor de weginfrastructuur beschikbaar is en 2,2 miljard euro om het spoor te verbeteren. Daarvoor is al op plekken aan het spoor gewerkt en gaan er extra treinen rijden tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Dit is een van de drukste trajecten van Nederland. Komende jaren zal het spoor nog intensiever benut worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat bovendien aan de slag met nieuwe vervoerstechnieken en slimmere vormen van mobiliteit, omdat het specifieke vervoermiddel steeds vaker niet langer van belang is.
Verder wordt er gewerkt aan een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Er is nog geen nieuw kabinet. Een nieuw kabinet kan andere keuzes maken en wel besluiten om extra te investeren in mobiliteit. Daarom legt de Mobiliteitsalliantie de nadruk op een goede samenwerking tussen kabinet en mobiliteitssector vanuit een gezamenlijke, integrale visie op mobiliteit. “De Mobiliteitsalliantie staat dan ook klaar om met het nieuwe kabinet aan de slag te gaan en een Mobiliteitsakkoord af te sluiten.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.