Definitief een nieuwe cao voor de OV-sector

buschauffeur, Arriva

De meerderheid van de achterban van vakbond FNV heeft ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat dat een maand geleden werd bereikt door de vakbonden en de werkgevers over de cao OV. Hierdoor heeft de sector na maandenlang steggelen eindelijk een nieuwe cao. De leden van vakbond CNV hadden al eerder ingestemd met het resultaat.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar. Hierdoor krijgen de ongeveer 12000 medewerkers voor wie deze cao geldt, per 1 juli van dit jaar een loonsverhoging van 1,85 procent. Daar komt per 1 maart 2017 nog een verhoging van 2 procent bovenop. Bovendien geven de vervoerders aan alle medewerkers een eenmalige uitkering van 250 euro.

Loonsverhoging

De vakbonden eisten een loonsverhoging, omdat ze vonden dat het OV-personeel de afgelopen jaren flink uitgeknepen was, maar dat het nu beter ging in de sector. De werkgevers moesten dus met een bod komen met daarin enkele verbeteringen voor het personeel. “De werkgevers komen alleen maar met verslechteringen en willen niet tegemoet komen aan onze eisen”, meldde FNV eerder. Werkgevers zouden bovendien niets hebben geregeld voor uitzendkrachten, parttimers en de werkdruk.

Behalve afspraken over de loonsverhoging, zijn er ook al afspraken gemaakt over andere maatregelen. De werkgevers hebben toegezegd om een onderzoek uit te voeren naar de werkdruk, werkdrukbeleving en ziekteverzuim. Er komt bovendien een minimum van 11 uur rust tussen de diensten en de werknemers krijgen zelf meer zeggenschap over hun pauzes.

Ultimatum

Het was niet gemakkelijk om een resultaat te bereiken over een nieuwe cao OV. Lange tijd leken de vakbonden en werkgevers het maar niet eens te kunnen worden. Uiteindelijk stuurden de vakbonden een ultimatum aan vervoerders Arriva, Syntus, Connexxion, Veolia, Qbuzz en EBS en ze peilden de actiebereidheid bij de medewerkers. Hierna leidde een gesprek tussen de twee partijen alsnog tot een resultaat over de cao.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.