Rover pleit voor omvorming OV in krimpgebieden

connexxion, leerlingenvervoer, taxibus

Om goed OV te kunnen blijven bieden in krimpgebieden, zou de overheid de grenzen weg moeten nemen tussen de verschillende regelingen voor onder meer OV, wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Door deze ‘ontschotting’ kunnen het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer geïntegreerd worden, wat helpt om het vervoer in een krimpgebied efficiënter in te richten. Dit blijkt uit het rapport ‘Als de gewone bus verdwijnt’, van de werkgroep Krimp van Rover.

Rover heeft dit onderzoek laten uitvoeren nadat twee jaar geleden tijdens een symposium de vraag werd gesteld hoe het vervoer in kleine steden, oudere stadswijken en landelijk gebied in stand gehouden kan worden nu overheden hier minder subsidie geven aan het OV. Deze trend is in krimpgebieden al enkele jaren te zien. Vervoersautoriteiten en vervoerders zoeken beide naar goede andere manieren om deze gebieden alsnog bereikbaar te houden, maar worstelen met het gebrek aan reizigers en geld.

Integratie

De onderzoekers concluderen dat integratie tussen OV en doelgroepenvervoer een goede oplossing is. Daarvoor is echter wel ‘ontschotting’ nodig. Dit houdt in dat de overheid de grenzen weg moet nemen tussen de verschillende regelingen die nu bestaan voor onder meer wmo, ZVW, leerlingenvervoer en buurtbusregelingen. De onderzoekers spreken in dit rapport de hoop uit dat de overheid bijvoorbeeld besluit om alle op personenvervoer betrekking hebbende wetsartikelen door één ministerie, bijvoorbeeld door IenM, te laten analyseren, harmoniseren en integreren.

Rover veroordeelt de huidige beperkingen die er op dit gebied bestaan voor de vervoerders. “Gecombineerd OV en doelgroepenvervoer kan leiden tot efficiëntie en kostenbesparing. Maar geen van de lokale of regionale autoriteiten lijkt te weten hoe te beginnen”, zo is te lezen in het rapport. De onderzoekers erkennen dat hiervoor waarschijnlijk aanvullende opleidingen en cursussen nodig zijn en dat bepaalde busjes moeten worden aangepast, maar ze denken dat een integratie wel degelijk mogelijk is en efficiënt is.

Regionaal vervoer

Bovendien roepen de onderzoekers overheden op om over de grenzen van het eigen gebied te gaan kijken om goed openbaar vervoer in stand te houden. Gemeenten willen nu nog te vaak het doelgroepenvervoer alleen in de eigen regio regelen en kijken daarbij niet naar het vervoer in de onliggende gemeentes. Dit werkt integratie tussen de verschillende vervoersvormen echter niet in de hand.

In het rapport stellen de onderzoekers dat het meer voor de hand ligt om te kijken of voor de verschillende busjes in een regio dezelfde ondernemers kunnen worden ingeschakeld. Daarbij kan meteen in overweging genomen worden of het doelgroepenvervoer kan dienen als OV. Omgekeerd kan een buurtbus prima fungeren als vervoersmiddel voor doelgroepenvervoer. Daarvoor is het overigens wel belangrijk dat de huidige wettelijke bezwaren voor het inzetten van vrijwilligers worden opgelost.

Rendabel OV

Hoewel integratie het vervoer in een krimpgebied efficiënter en goedkoper kan maken, stellen de onderzoekers ook dat het soms niet mogelijk is om geld te besparen in het OV. Vanwege de verminderde subsidies in krimpgebieden worden niet-rendabele bus- of treinverbindingen tegenwoordig opgeheven, maar dit vinden de onderzoekers niet acceptabel wanneer die rendabele lijnen essentieel zijn voor de bereikbaarheid in een gebied. In een dergelijk geval moet de overheid zelfs onrendabele lijnen financieel ondersteunen.

Daar komt nog bij dat de onderzoekers vinden dat provincies met regelmaat onterecht te veel verantwoordelijk voor dunne lijnen bij lagere overheden neerleggen, wat goed vervoer in krimpgebieden ook niet bevordert. “De concessieverlenende overheid blijft verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van OV voor iedere inwoner”, zo staat er in het rapport.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Rover pleit voor omvorming OV in krimpgebieden”

Paul Lamote|14.06.16|12:35

Welke treinverbindingen worden er opgeheven?