RET sluit 2015 af met een winst van 6,6 miljoen euro

Mercedes Citaro, RET, bus

De Rotterdamse vervoerder RET heeft 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat van 6,6 miljoen euro, een groei van het aantal reizigerskilometers van 4 procent en minder zwartrijders in vergelijking met een jaar eerder. Dit blijkt uit het jaarverslag van de vervoerder over 2015. Algemeen directeur Pedro Peters zegt trots te zijn op de behaalde resultaten en wil ook in 2016 zo doorgaan: “We blijven onze focus houden op service en vriendelijkheid.”

Het financiële resultaat is positiever uitgevallen dan RET vooraf had begroot. Dit hogere resultaat werd met name veroorzaakt door hogere kaartopbrengsten. Ondanks een afname van het aantal dienstregelinguren heeft RET meer instappers op alle vervoersmodaliteiten gehad en groeide het aantal reizigerskilometers in vergelijking met een jaar eerder. Overigens is het wel een lager resultaat dan in 2014, toen de vervoerder nog een financieel resultaat boekte van 9,8 miljoen euro.

Reizigersgroei

“Onze theorie voor schoon, heel en veilig werkt in de praktijk”, aldus Pedro Peters in het jaarverslag. “Het nodigt uit om gebruik te maken van ons openbaar vervoer en nodigt uit tot schoon en heel laten. We vervoeren steeds meer klanten en het aantal zwartrijders is nog nooit zo laag geweest.” De grootste reizigersgroei werd afgelopen jaar opgemerkt op metrolijn E. De lijn is zo populair dat een frequentieverhoging noodzakelijk is en de Rotterdamse vervoerder heeft al zes nieuwe voertuigen besteld. Bij de bus was de reizigersgroei ruim 4 procent en bij de tram ruim 5 procent, ondanks de vele werkzaamheden aan het spoor.

Bovendien bleek dat de kostendekkingsgraad van RET opnieuw gedaald was. Een toename van de kostendekkingsgraad betekent dat de vervoerder minder subsidie hoeft te gebruiken om de exploitatie uit te kunnen voeren. In 2014 bedroeg de kostendekkingsgraad 74,4 procent en in 2015 78,5 procent.

De vervoerder had zichzelf ook opgelegd om in 2015 het aantal storingen met 30 procent te laten dalen. Dit heeft de vervoerder niet gehaald. Het aantal storingen is maar afgenomen met 22 procent. De vervoerder heeft zichzelf in 2016 opnieuw het doel gesteld om het aantal verstoring met 30 procent te laten dalen.

Zwartrijders

Zowel het aantal incidenten als het aantal zwartrijders is opnieuw gedaald. Het zwartrijderspercentage daalde in 2015 tot 0,1 procent in de bus, 0,8 procent bij de metro en 0,5 procent bij de tram. Het totale aantal incidenten daalde van 826 in 2014 naar 785 in 2015. Het aantal incidenten was ook dit jaar het hoogste in de tram, op de voet gevolgd door de metro. In de tram was het totale incidenten echter gedaald in vergelijking met een jaar, terwijl in de metro in 2015 meer incidenten hebben plaatsgevonden dan in 2014.

De vervoerder zegt vooral positieve effecten te merken van extra OV-surveillanten in de metro, de actieve samenwerking tussen de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) achter de camera’s, boa’s in de metrostations en de toegenomen meldingsbereidheid van medewerkers voor ‘kleinere’ incidenten. Daardoor neemt de ernst van de gemelde incidenten af, omdat medewerkers relatief ‘lichte’  incidenten vaker melden.

Toekomst

Volgens Algemeen Directeur Pedro Peters moet de RET het komende jaar aan de slag met de nieuwe concessie. “Het jaar zal in het teken staan van de uitvoering van ons nieuwe bedrijfsplan door nog efficiënter te werken en te werken aan het verhogen van de bedrijfsopbrengsten. Het voorbereiden van de nieuwe railconcessie 2016-2026 vraagt in 2016 veel capaciteit van de RET.”

Tevens is de vervoerder alleen of samen met andere partijen – zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag – initiatiefnemer of betrokken bij verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Het gaat daarbij onder meer om de capaciteitsvergroting van de bestaande metro, experimenten met hybride bussen en waterstofbussen en nieuwe betaalsystemen als opvolger van de OV- chipkaart. Ook daar blijft de vervoerder de komende tijd mee doorgaan.

Lees ook: RET ziet reizigerskilometers stijgen en zwartrijders dalen in 2014

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.