Leeuwarden registreert meer buspassagiers in 2013

Arriva, stadsbus, Leeuwarden

Bij het stadsvervoer in Leeuwarden zijn er in 2013 meer instappers geteld dan in 2012. De provincie meldt een stijging van 23,5 procent, die met name bij buslijn 12 te zien is. De provincie geeft aan dat bij deze lijn het aantal instappers op versterkingsbussen in 2013 beter is geregistreerd. Een andere oorzaak van de toename is dat het aantal studenten bij de NHL en Stenden University met negen procent is toegenomen ten opzichte van 2012.

In het streekvervoer in Noord- en Zuidwest-Friesland liggen de aantallen instappers lager dan in 2012 (-3,6 procent). Bij het busvervoer is de rituitval laag in 2013. In Noord- en Zuidwest-Friesland zijn minder ritten uitgevallen dan in 2012. 0,13 procent bij de streekbussen en 0,16 bij de stadsbussen in Leeuwarden. In Zuidoost-Friesland blijft ook de uitval in 2013 laag met 0,11 procent. Bij het treinvervoer ligt de uitval hoger dan in 2012 (0,76 procent in 2013).

Arriva verzorgt het regionale treinvervoer in Friesland, de Qliner 315, het  busvervoer in Noord- en Zuidwest Friesland en en het stadsvervoer in Leeuwarden. Ook regelen zij samen met TCR het busvervoer op de Waddeneilanden. Qbuzz verzorgt het busvervoer in de regio Zuidoost-Friesland. NS rijdt de intercity naar Zwolle en Rotterdam.

Reizigerskilometers

Over het jaar 2013 bekeken ligt het aantal reizigerskilometers met de trein iets lager dan in 2012. (191,4 en 191,1 miljoen -0,1 procent). Op de Waddeneilanden is in 2013 sprake van een kleine toename in reizigers (+0,9 procent). Ook in Zuidoost-Friesland is het totale aantal reizigers licht gestegen ten opzichte van 2012 (+0,8 procent). Deze tellingen zijn gebaseerd op chauffeurstellingen.

De aantallen van 2013 zijn afkomstig uit de OV-chipkaartcijfers en kaartverkoop. OV-chipkaartcijfers en de resultaten van voorgaande jaren uit chauffeurstellingen van Noord- en Zuidwest-Friesland zijn niet met elkaar vergelijkbaar door verschillende telmethodes.

Op tijd rijden

Het aantal treinen dat op tijd is vertrokken is in 2013 licht gedaald naar 97,6 procent. In 2012 was dit nog 98,2 procent. Gemiddeld ligt het percentage dat op tijd is aangekomen op 95,7 tegen 96,8 procent in 2012. Deze lichte daling is veroorzaakt door de stormen in oktober en december en een aantal infra storingen (sein-, wissel- en overwegstoringen). Van de bussen is 85 procent op tijd vertrokken in 2013 en is 92 procent van alle bussen op tijd aangekomen.

In 2013 werden minder incidenten geregistreerd dan in 2012 (525 en 749 meldingen). Over het regionale treinvervoer zijn er een kwart minder incidenten gemeld (415 in 2013, 574 in 2012). Bij het busvervoer gaat het om 110 meldingen in 2013 tegen 175 meldingen in 2012.

Reizigers

Gemiddeld zijn in 2013 wat meer klantreacties geregistreerd dan in 2012 (15.998 in 2013 en 15.370 reacties in 2012). Ongeveer 35 procent van de reacties betreft klachten en 65 procent zijn vragen, opmerkingen of complimenten. De toename heeft volgens de provincie te maken met het hoge aantal reacties over de concessie Noord- en Zuidwest-Friesland streek- en stadsvervoer. Deze reacties hadden volgens de provincie vooral betrekking op dienstuitvoering en de nieuwe dienstregeling. In de tweede helft van 2013 zijn de reacties wel gedaald ten opzichte van het aantal reacties in de eerste helft van 2013. (8304 reacties in eerste helft 2013, 7.692 reacties in tweede helft 2013).

Het Friese openbaar vervoer wordt volgens de OV-klantenbarometer gewaardeerd met het rapportcijfer 7,4. In Zuidoost-Friesland beoordelen de reizigers het vervoer met een 7,5. Het vervoer van streekbussen in Noord- en Zuidwest-Friesland wordt beoordeeld met 7,2.

Cijfers

Het stadsvervoer in Leeuwarden krijgt een 7,3 en het vervoer op de Waddeneilanden ontvangt een 8,3. De buslijnen op Schiermonnikoog worden vanaf 2013 apart beoordeeld omdat dit concessiegebied geen onderdeel meer uitmaakt van de Waddeneilandenconcessie en vanwege de elektrische bussen die vanaf 2013 op het eiland rijden. Het busvervoer op Schiermonnikoog krijgt een 8,2 in 2013. In 2012 was dit een 8,3. Het regionale treinvervoer scoort nu drie jaar op rij een 7,4.

OV-gedeputeerde Johannes Kramer: “Over het algemeen ben ik tevreden over de cijfers. Maar het kan uiteraard altijd beter. We streven ernaar dat het van een 7,4 naar een 8 gaat. Daarom doen we er alles aan zodat vervoerders goed kunnen presteren.”

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.