‘Afnamegarantie OV zorgt voor snellere investeringen in duurzaam busvervoer’

Ellen Lastdrager, Stichting Zero Emissie Busvervoer

De afnamegarantie voor energieleveranciers speelt een belangrijke rol bij de succesvolle implementatie van duurzaam busvervoer in het openbaar vervoer. Dat zegt Ellen Lastdrager van stichting Zero Emissie Busvervoer. ”Deze garantie krijgen de energieleveranciers via de OV-concessies. Als er in een busconcessie bijvoorbeeld staat dat er met een x aantal elektrische bussen wordt gereden, dan kan de leverancier een inschatting maken van hoeveel energie er voor die concessieperiode dient te worden geleverd.” Lastdrager geeft hier op 15 april een presentatie over tijdens BusVision 2014.

Stichting Zero Emissie Busvervoer is in 2011 opgericht om de overgang voor vervoerders naar duurzaam vervoer makkelijker te maken. Lastdrager: ”Wij zorgen ervoor dat vervoerders deze overstap kunnen maken zonder dat zij hiervoor subsidie hoeven in te inleveren en bij een gelijk blijvend aantal DRU’s (dienstregelinguren, red.).”

Zero Emissie Busvervoer

Het overgrote deel van de ongeveer vijfduizend bussen in het openbaar vervoer in Nederland maakt gebruik van verbrandingsmotoren. Deze motoren stoten schadelijke stoffen uit, wat negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit.

Bij Zero Emissie Busvervoer worden de bussen elektrisch aangedreven en wordt geen gebruik gemaakt van verbrandingsmotoren. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten en de bussen veroorzaken minder geluidsoverlast en trillingen.

Pilots

De stichting voert al pilots met zero emissie busvervoer uit in de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn al pilots gestart. Het doel is om in heel Nederland pilots uit te voeren. In de pilots wordt gekeken naar de aanscherping van de randvoorwaarden voor betrouwbare technieken, de energievoorziening, de benodigde investeringen in infrastructuur, de organisatie en de concessiestructuur. 

Daarnaast geven ze inzicht in de businesscases van de opdrachtgevers en opdrachtgevers en in de total cost of ownership (TCO).

Om inzicht in de totale kosten te krijgen, heeft de stichting een TCO-model ontwikkeld dat mogelijk is gemaakt met een EU-subsidie. Lastdrager: ”Je neemt een huidige concessie met alle DRU’s en rekent de meerkosten uit. Daarbij voer je alle concessiedata in.”

Ideale busmix

”Het is ook mogelijk om een variabele mix van busvervoer in te voeren. Het is zowel mogelijk om grote als kleinere bussen in te voeren in het TCO-model om te komen tot een optimale mix voor een wagenpark”, legt Lastdrager uit.

De activiteiten van de Stichting Zero Emissie Busvervoer worden gesteund door de Green Deal die het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de stichting en decentrale overheden eind 2012 ondertekenden. 

Daarin is afgesproken dat decentrale overheden hulp krijgen bij het vormgeven van OV-concessies en het uitvoeren van pilots met verschillende soorten zero-emissiebussen (elektrisch, plug in hybride, brandstofcel). Het ministerie draagt aan deze Green Deal bij door mogelijke belemmeringen in de concessiewetgeving weg te nemen.

BusVision 2014

Ellen Lastdrager legt tijdens BusVision 2014 uit hoe vervoerders en opdrachtgevers met behulp van het TCO-model kunnen berekenen wat voor hen de ideale busmix is om in het openbaar vervoer in te zetten. Ga naar de website van BusVision 2014 om het programma te bekijken.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.