Regiecentrale verwijst doelgroepenvervoer door naar OV

Barry Rijnbeek, Kpvv-bijeenkomst

Gemeenten en provincie kijken op dit moment met steeds grotere interesse naar het opzetten van een regiecentrale waarin verschillende soorten vervoer met elkaar worden gecombineerd. Daarbij wordt de regie losgekoppeld van de uitvoering. De centrale neemt niet alleen ritten in het contractvervoer aan, maar stuurt reizigers bijvoorbeeld ook door naar het openbaar vervoer. Dat bleek tijdens de Kpvv-bijeenkomst ‘Naar goed en betaalbaar collectief vervoer’ in stadion De Galgenwaard in Utrecht.

Zo is de provincie Flevoland bezig met het opzetten van zo’n regiecentrale, in navolging van Zeeland. Barry Rijnbeek van de provincie Flevoland gaf een presentatie. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de vorm waarin zo’n centrale er moet komen, geeft het volgens hem een hoop voordelen. De KpVV bracht onlangs een publicatie uit waarin staat hoe zo’n regiecentrale opgezet kan worden.

Bij een regiecentrale wordt de regiefunctie van één of meerdere vormen van doelgroepenvervoer losgekoppeld van de daadwerkelijke uitvoering, oftewel het rijden. De operationele regie wordt hierbij uitgevoerd door de regiecentrale. Dit is een zelfstandig opererend orgaan die vervoersaanvragen voor meerdere vervoerssystemen verzameldt efficiënt plant en uitzet bij één of meerdere vervoerders.

Vervoersstromen koppelen

Naast deze operationele regiefunctie, vervult de centrale ook een rol in de tactische regie. Dit betreft bijvoorbeeld de afstemming tussen verschillende vervoersvormen en de wijze waarop vervoersstromen slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook houdt de centrale zich bezig met afstemming over begin- en eindtijden van activiteiten en de terugkoppeling vanuit centrale richting beleidsafdelingen.

De regiecentrale kan volgens KpVV een rol spelen bij het verder ‘kantelen’ van het vervoer. Zo kan ze onafhankelijk reisadvies geven over andere reismogelijkheden, zoals openbaar vervoer. Voordeel hiervan zou zijn dat er voor reizigers één loket bestaat voor alle vervoersvormen.

Voorbeelden

De KpVV geeft in de publicatie een aantal voorbeelden in Nederland waarbij een regiocentrale succesvol is zoals de Zeeuws-Vlaamse regiecentrale in Zeeland en de Rotterdamse Mobiliteitscentrale in Rotterdam.

Ook in het buitenland zijn succesvolle voorbeelden te noemen. Zo verzorgt Noord-Jutland Transport (NT) bus- en treindiensten en het zorgvervoer. Binnen de regionale OV-verantwoordelijkheid coördineert NT ook ‘flexvervoer’, een alternatief voor het OV waarbij busjes worden ingezet. Dit vervoer is openbaar en wordt ook ingezet in dunbevolkte gebieden, als alternatief voor de reguliere lijndiensten. Verschillende klanten kunnen hierdoor gezamenlijk in een voertuig zitten. NT stemt daarvoor de ritten op elkaar af, om tot de grootste efficiency te komen.

Private sector

De provincie Flevoland is er bij het opzetten van de regiecentrale nog niet uit of de centrale wordt aanbesteed voor de private sector of ze dat in eigen beheer wil houden. Hubert Andela van KNV Taxi heeft daar al wel zijn ideeën over.

“Als de overheid dat soort zaken zelf regelt, zie je vaak dat het na een paar jaar een slapende boel wordt. Alle efficiencyvoordelen die je in het begin zou kunnen realiseren, raak je dan kwijt. Ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen een regiecentrale voordelen biedt, maar laat dat dan alsjeblieft over aan de bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. En die ook competitief moeten blijven om de opdracht te behouden”, aldus Andela.

Besparingen

Dat het overheden het er op dit moment aan gelegen is om iets te veranderen aan het huidige vervoersvormen, werd duidelijk tijdens de presentatie van Marco Berloth over het haalbaarheidsonderzoek Kleinschalig Vraagafhankelijk Vervoer in de Regio Twente.

Deze regio van 14 gemeenten en 623.000 inwoners is per jaar 20 miljoen euro kwijt aan regulier openbaar vervoer. Terwijl de kosten voor het AWBZ-, leerlingen-, en WMO-vervoer maar liefst 34 miljoen euro bedragen. Daar valt dus best te beknibbelen, is de verwachting.

Marieke van Gompel en Bart Pals

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.