Termijn voor biedingen busconcessie Noord-Brabant verlengd

bus, Veolia

De termijn voor het indienen van biedingen voor de aanbesteding van het busvervoer in Noord-Brabant is met drie weken verlengd. Inschrijvers kunnen hun bieding nu tot 17 oktober indienen. Dat heeft de provincie Brabant bekendgemaakt. Geïnteresseerde vervoerders hebben extra tijd gevraagd om een goede bieding te kunnen voorbereiden.

Woordvoerder Catelijne Thomassen van de provincie Noord-Brabant: “We vinden het als provincie van groot belang dat er kwalitatief goede en in concurrentie opgestelde biedingen worden ingediend. Dat is de reden om drie extra weken in te stellen. Van meer tijd is geen sprake in verband met de benodigde tijd om de concessie te implementeren.”

Busconcessie

De busconcessie Noord-Brabant wordt verdeeld in twee grote percelen waarvoor vervoerders zich afzonderlijk kunnen inschrijven. Het eerste perceel betreft de concessie West-Brabant waarvan het concessiegebied gelijk is aan dat van de huidige concessies West-Brabant en Breda-Oosterhout-Utrecht. Het tweede perceel is de concessie Oost-Brabant, waarvan het concessie gebied gelijk is aan dat van de huidige concessies Midden-Brabant, Meijerij en Oost-Brabant.

Beide concessie gaan op 14 december 2014 in. De busconcessie in Oost-Brabant duurt tien jaar en de concessie West-Brabant loopt acht jaar. Op dit moment verzorgen vervoerders Arriva en Veolia busconcessies in Oost- en West-Brabant.

Kernnetwerk

Een van de uitgangspunten van de nieuwe contracten is dat er zoveel mogelijk bussen worden ingezet op plekken waar veel reizigers zijn. Dat betekent dat er op plekken waar reizigersaantallen achterblijven, mogelijk buslijnen verdwijnen. Waar de vraag achterblijft, wordt gezocht naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

De provincie heeft in het Programma van Eisen een kernnetwerk opgenomen. Dit netwerk dient in ieder geval gereden te worden. De provincie vindt het belangrijk dat het grootste gedeelte van de bushaltes die op dit moment in gebruik zijn, ook in de nieuwe dienstregeling opgenomen worden (minimaal 80 procent).

Tarieven

De nieuwe vervoerder mag de kilometertarieven en de tarieven voor regionale reisproducten jaarlijks met maximaal één procent laten stijgen bovenop de landelijke tariefindex.

De concessiehouder is eigenaar van het materieel en bepaalt zelf de samenstelling van zijn materieel. In het Programma van Eisen wordt ingezet op het verder verduurzamen van het OV door stapsgewijs toe te werken naar zero emissie-voertuigen. De inzet van zero emissie-voertuigen in de reguliere exploitatie (zonder meerkosten voor de provincie) wordt beloond in de gunningscriteria.

Opbrengst

In de nieuwe concessies is de vervoerder opbrengst-verantwoordelijk. In de huidige concessie is de provincie dat nog. In ruil daarvoor wil Noord-Brabant dat de kwaliteit van het OV omhoog gaat en dat de concessiehouder taken gaat uitvoeren die nu door de provincie worden opgepakt of zijn blijven liggen.

Ontwikkelfunctie

In de nieuwe concessie krijgt de vervoerder daarnaast een groot deel van de ontwikkelfunctie. 

De vervoerder gaat samen met de provincie, het Reizigersoverleg Brabant (ROB) en de betrokken gemeenten in ontwikkelteams samenwerken om het openbaar vervoer verder te verbeteren.

Marieke van Gompel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.