Excuses geëist na foutief rapport over OV-subsidies

ret_tramMaatschappij Voor Beter OV eist excuses van SEO Economisch Onderzoek vanwege zeer grote fouten in een rapport over de subsidie voor het openbaar vervoer. Het onderzoeksbureau stelt dat tussen 2004 en 2010 de kosten voor het openbaar vervoer per tram, bus en metro met 105 procent zijn gestegen. In werkelijkheid is de overheidsbijdrage voor het laten rijden van bus, tram en metro na 2004 ongeveer gelijk gebleven.

In de berekeningen zijn ten onrechte het subsidiegeld voor openbaar vervoer uit 2004 vergeleken met de gebundelde uitkeringen Verkeer en Vervoer uit latere jaren. 

Deze samengestelde uitkering, de zogenaamde Brede Doel Uitkering (BDU), bestaat sinds 2005 uit diverse subsidies, waaronder Verkeersveiligheid en Infrastructuur. Het bedrag van 2004 kan dus niet worden vergeleken met het bedrag uit 2010.

Subsidie

Ook onderzoeker Wijnand Veeneman maakt korte metten met het onderzoeksrapport: “In 2004 geeft de Rijksbegroting aan dat de subsidie voor regionaal openbaar vervoer in 2003 nog 1308 miljoen was. De begrotingen van de decentrale overheden geven aan dat de overheden nu 1574 miljoen uitgeven aan subsidies voor vervoersconcessies. Als je daar 8 procent inflatie bij neemt blijft er van het SEO argument niets over.” Veeneman is onderzoeker Openbaar Vervoer aan de Technische Universiteit in Delft.

Veeneman stelt dat de stijging van de kosten van de Brede Doel Uitkering te verklaren is doordat begrotingsitems vanwege decentralisatie zijn verhuisd van de rijksbegroting naar de BDU. De BDU wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks uitgekeerd aan provincies en stadsregio’s als bijdrage voor de uitvoering van het regionale en lokale mobiliteitsbeleid. De BDU is niet strikt geoormerkt voor OV, en kan ook besteed worden aan andere onderdelen van het mobiliteitsbeleid. De decentrale overheden krijgen meer geld voor openbaar vervoer, maar ook meer taken.

Begroting

Veeneman: “SEO telt dat geld niet mee in de situatie in 2004, maar wel in 2011, omdat het dan op de provinciale begroting is beland. Zo werden in die periode een aantal spoorlijnen gedecentraliseerd. In 2005 staan die lijnen nog voor 200 miljoen op de begroting van Verkeer en Waterstaat. In 2007 is dat nog 65 miljoen. Die stonden eerst op een apart begrotingsitem bij Verkeer en Waterstaat, maar daarna in het BDU fonds.”

Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV: “Instellingen die regelrechte flauwekul verkopen doen het OV veel kwaad. Zeker in een tijd waarin de overheid zuinig met geld moet omgaan.” Spithorst eist in een brief aan voorzitter Jacques Schraven van SEO Economisch Onderzoek excuses aan alle betrokken bij het OV.

Lees ook: Geen onderscheid tussen infrastructuur en OV in rapport

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Excuses geëist na foutief rapport over OV-subsidies”

martin schenkels|06.03.13|20:59

Toen ik de kop van het artikel las, dacht ik al: dit kan niet.
Nu blijkt dat de kop gebaseerd was op een flut-onderzoek, het zoveelste in
Nederland van een overbodige flut-Organisatie die niks beter te doen heeft. Waarom zijn er in dit land toch zoveel van die met belastinggeld betaalde flut-onderzoeks-instanties ? Met duur-betaalde nep-nderzoekers ?
Als het aan mij lag werden ze allemaal ontslagen. En dan ook solliciteren naar de baantjes als tomatenplukken, net als de gewone werklozen