Duurzame Mobiliteit

Koffiekar en burgerberaad: Moventem’s aanpak van de mobiliteitstransitie

Maarten van Setten, Directeur en Senior Adviseur Mobiliteit bij Moventem. Foto: Robbin van Turnhout Fotografie

Het afgelopen jaar is voor Moventem succesvol verlopen. Een nieuw kantoor, een nieuwe website en een team dat uitbreidde van 17 naar 21 collega’s op kantoor en nog eens 30 mensen in het veld die enquêtes uitvoeren. Maar misschien nog wel belangrijker is de bijdrage die het bedrijf levert aan de mobiliteitstransitie.

Mobiliteit is een integraal onderdeel van bredere thema’s zoals wonen, ruimtelijke ordening, werken en klimaat. Juist in dat brede speelveld komen wij goed tot ons recht”, aldus Maarten van Setten, Directeur en Senior Adviseur Mobiliteit.

Moventem richt zich steeds meer op het verbreden van het perspectief op mobiliteit. Niet alleen onderzoeken we de tevredenheid over reismogelijkheden, maar we kijken ook naar de gevolgen van mobiliteit op bijvoorbeeld de inrichting van de woonwijk en veiligheid op straat. De blik op brede welvaartseffecten, waaronder klimaat, ruimtegebruik en stressniveaus, maakt ons werk razend interessant. “We zien mobiliteit als sleutel in het vraagstuk over brede welvaart. Met ons werk willen we in de praktijk bijdragen aan de mobiliteitstransitie”, aldus Van Setten.

Koffiekar

“Een mooi voorbeeld hiervan is de koffiekar in het Brabantse Gemert-Bakel,” gaat hij verder. Moventem onderzocht in opdracht van SmartwayZ.NL de reismotieven en -weerstanden van auto-forenzen om anders te reizen. Een van de alternatieven was thuiswerken. “Dit onderzoek leverde een heel concreet idee op dat perfect in het plaatje van brede welvaart past.”

Uit dit onderzoek bleek onder meer dat mensen wel (vaker) thuis willen werken, maar dat het gebrek aan sociale contacten ze tegenhoudt. Om dat gemis weg te nemen konden inwoners in de wijk een kop koffie drinken bij een koffiekar en in het buurtcafé. “Dit vind ik een mooi voorbeeld van concreet handelingsperspectief dat kan ontstaan op basis van gericht onderzoek,” aldus Van Setten.

Burgerberaad Mobiliteit

Om mensen actief te betrekken organiseert Moventem veel burgerberaden. “Dit is een intensieve vorm van participatie die leidt tot gedragen begrip van uitdagingen en concrete oplossingen. Het draagt bij aan nuance en minder polarisatie in het beleidsvormingsproces,” aldus Van Setten.

Voor het komende jaar blijft Moventem erop gebrand om een bijdrage te blijven leveren aan de mobiliteitstransitie, met speciale aandacht voor de inwoners. “Ik zou het geweldig vinden als er een goed burgerberaad wordt georganiseerd met de mobiliteitstransitie als centrale thema,” geeft Van Setten aan.

Snel genoeg?

Op de vraag of de mobiliteitstransitie in 2023 snel genoeg is gegaan of dat er volgend jaar opgeschakeld moet worden, erkent Van Setten dat het sneller zou kunnen. Hij benadrukt de meerwaarde van regionale initiatieven, maar pleit voor duidelijk bestuur en regie op landelijk niveau om deze initiatieven te voeden en ondersteunen. “Voor een integrale aanpak is een lange adem nodig,” besluit hij.

Auteur: Moventem