Verbeteringsproject

Vertraging en kostenstijging voor spoorverbinding Leiden-Utrecht

Utrecht Centraal
Foto: Utrecht Centraal station. Ter illustratie. Donald Trung Quoc Don / Wikimedia Commons

Het geplande verbeteringsproject voor de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht loopt aanzienlijke vertraging op. Oorspronkelijk was het doel om de geplande werkzaamheden eind 2026 af te ronden, maar door onverwachte prijsstijgingen dreigt het project “aanzienlijk duurder” te worden dan begroot.

De provincie Zuid-Holland verklaart dat zij, samen met spoorbeheerder ProRail en andere betrokken partijen, nu van plan is om “terug te gaan naar de tekentafel” om de plannen te optimaliseren en extra financiering te zoeken.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende aanpassingen aan het spoor gedaan om gedurende de hele dag meer treinen te laten rijden op het drukke traject tussen Leiden en Utrecht. Er staan echter nog ingrijpendere wijzigingen op de planning, waaronder de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude.

Deze weg kruist zowel het spoor als de N11, en de bedoeling is om hier een viaduct te creëren voor een veilige doorgang. Daarnaast omvat het project de aanleg van een nieuw station bij Hazerswoude-Rijndijk, een onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Ongelijkvloerse kruising

Hoewel de provincie Zuid-Holland benadrukt dat de ambities voor een frequenter gebruik van het spoor en de bouw van een nieuw station behouden blijven, zullen alle aspecten van het plan de komende zes maanden worden herzien om te onderzoeken of er kostenefficiëntere oplossingen mogelijk zijn. De lopende bestemmingsplanprocedure voor de ongelijkvloerse kruising wordt stopgezet, maar dit betekent niet dat de locatie definitief wordt uitgesloten voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising, aldus de provincie.

Het streven naar verbetering van de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht wordt al meer dan tien jaar besproken.

Lees ook:

Auteur: Merijn van Merrienboer

Bron: ANP

1 reactie op “Vertraging en kostenstijging voor spoorverbinding Leiden-Utrecht”

Kees Boer|20.11.23|14:19

Dieptr maar wel geld voor een plaatselijkeurig dat het voor de zoveelste keer vertraagd is terwijl het toegezegd is dat deze in 1998 voltooid zou zijn ; de Rijn Gouwe LIjn is destijds ook door de neus geboord maar wel geld voor een plaatselijk autotunnel; omtrent deze oneerljkheid wordt met geen woord over gerept