Consortium

Arcadis en partners onderzoeken alternatieven voor Lelylijn

Lelylijn
De plannen voor de Lelylijn zijn al jaren bekend. Ministerie van IenW

Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis leidt een consortium met PosadMaxwan, Significance en Berenschot om mogelijke alternatieven voor de Lelylijn te onderzoeken. In opdracht van het projectteam Lelylijn zullen de onderzoekers drie eerder voorgestelde basisalternatieven verder uitwerken en de potentiële kosten van de bouwstenen van de Lelylijn evalueren.

“Het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen”, aldus Tanya Sancisi, directeur mobility bij Arcadis. “Het is de bedoeling dat in het najaar van 2024 meer duidelijk is over het ontwerp en de kosten, zodat de stap gezet kan worden naar het starten van een zogenaamde MIRT-verkenning. We vinden het een gave opdracht om alle alternatieven te bekijken. Dit zijn precies de integrale projecten die wij leuk vinden en samen met onze partners PosadMaxwan, Significance en Berenschot uitstekend aan kunnen”, vervolgt ze haar verhaal.

Onderzoek

De Lelylijn is een voorgestelde snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noordelijk Nederland, maar de exacte route en de stations zijn nog altijd niet bepaald. Het consortium zal verschillende varianten overwegen en onderzoeken, rekening houdend met specifieke locaties in Noordelijk Nederland en de impact op Amsterdam en Duitsland. Onder het onderzoek vallen ook dienstregelingen, exploitatiekosten en infrastructuurschattingen.

Lees ook:

Auteur: Merijn van Merrienboer