Motie

Tweede Kamer wil maatregelen om ov niet verder te verschralen

ANP - Attje Kuiken
PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto: ANP/Robin Utrecht

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om, samen met provincies, gemeenten en vervoersdiensten, te werken aan maatregelen om de bereikbaarheid van regio’s te verbeteren en het openbaar vervoer niet verder te verschralen. Een motie van Evert-Jan Slootweg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) die daartoe oproept, is door een meerderheid van de Kamer aangenomen. 

“Het openbaar vervoer in Gelderland staat onder grote druk”, zo waarschuwt Jan van der Meer, gedeputeerde bij provincie Gelderland. “Als er niets gebeurt, wacht een tekort van 27 miljoen euro in 2027. Dit wordt vooral veroorzaakt door gestegen brandstofprijzen en personeelskosten, waarvoor de provincie amper wordt gecompenseerd. Dat betekent dat nóg meer buslijnen in steden, dorpen en landelijk gebieden worden geschrapt, wat grote heeft voor (kwetsbare) inwoners, zoals scholieren, studenten, forensen en recreanten. Het zet de leefbaarheid van steden, dorpen en landelijk gebieden steeds verder onder druk, terwijl het aantal inwoners en ondernemers blijft toenemen. Als de bereikbaarheid van de regio’s afneemt, heeft dat directe gevolgen voor de economische ontwikkeling en dus voor de brede welvaart van de grootste provincie van ons land.”

Motie

Regio Foodvalley (een regionale netwerkorganisatie) was vorige week donderdag, samen met de provincie Gelderland en vijf andere Gelderse regio’s, in de Tweede Kamer. Zij vroegen daar aan Kamerleden en staatssecretaris Vivianne Heijnen, opnieuw aandacht voor het belang van goed geregeld openbaar vervoer.

Kamerleden Evert-Jan Slootweg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) dienden daarom een motie in. De motie riep de regering op, in afstemming met provincies, gemeenten en vervoersdiensten, te werken aan concrete maatregelen voor 2024 en 2025. Dit om de bereikbaarheid van de regio te behouden, te verbeteren en alles op alles te zetten om het huidige ov-niveau niet verder te laten verschralen. De motie werd Kamerbreed gesteund.

Pakket klaar

De decentrale overheden stelden eerder samen met Rijk, vervoerders en reizigersorganisaties een pakket samen voor robuust herstel van het ov. “Staatssecretaris Heijnen gaf vervolgens aan dat het kabinet hier geen geld voor kan vrijmaken. Toen waren we terug bij af”, aldus directeur van DOVA, Jan van Selm. “Nu de motie om verschraling tegen te gaan nota bene Kamerbreed is aangenomen, staat de deur weer open. Het pakket bevat onder meer een compensatie voor de gestegen energieprijzen van de vervoerders, een realistischer kostenindexering en opties om kaartjes goedkoper te maken. Dat biedt mogelijkheden om van de 11,3% prijsverhoging af te zien.”

Gezamenlijke opgave

Wethouder Engbert Stroobosscher, in het regiobestuur verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit, is erg blij met de breed aangenomen motie. “Willen wij samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 100.000 nieuwe woningen bouwen, dan moet ook het Rijk over de brug komen en bijdragen aan structurele oplossingen voor een duurzame bereikbaarheid van de regio. Ook met het openbaar vervoer”, zo stelt Stroobosscher.

“Ik ben blij dat vrijwel de hele Kamer de oproep van het CDA en de PvdA heeft gesteund en zie uit naar de gesprekken die de staatssecretaris met provincies en gemeenten gaat voeren. Wij doen daar als Regio Foodvalley, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en andere regio’s, graag aan mee. Het is immers een gezamenlijke opgave”, zo besluit de wethouder.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is redacteur van Mobiliteit.nl en TaxiPro.