NS Stations

Anneke de Vries vertrekt uit Raad van Bestuur NS per 15 oktober 2023

Anneke de Vries is namens de NS verantwoordelijk voor stations. Foto: NS.

Anneke de Vries, lid van de Raad van Bestuur (RvB) verlaat NS na het aflopen van haar statutaire benoemingstermijn. Dat zijn de Raad van Commissarissen (RvC) en Anneke de Vries in goed overleg overeengekomen. Anneke is in de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor NS Stations en HR. Wegens een ongeval is Anneke de Vries sinds medio 2022 beperkt werkzaam voor NS. Anneke zal de resterende tijd van haar benoemingstermijn benutten om zich volledig te richten op het weer op peil krijgen van haar werkconditie en het vervolgen van haar carrière buiten NS. Zij krijgt hier vanuit de RvC de komende maanden alle ruimte en gelegenheid voor.

“We zijn Anneke zeer erkentelijk voor haar inzet bij NS. Onder haar leiding steeg de waardering voor de Nederlandse stations jaar op jaar”, zegt Marike van Leir Lels, waarnemend voorzitter RvC. “Er werden vernieuwde stations geopend en de maatschappelijke positie van het station, zowel in de stad als in kleinere gemeenten, verbeterde. Daarbij heeft zij koers gehouden in een turbulente periode met lage reizigersaantallen. Zij heeft een bijdrage geleverd aan de verbeterde samenwerking tussen NS en ProRail. Ook heeft zij zich binnen NS hard gemaakt voor diversiteit.”

“Ik wil mijn NS collega’s en alle partners bedanken voor de samenwerking en de bereikte resultaten”, zegt de vertrekkende Anneke de Vries. “De reizigers waarderen de innovaties en investeringen in de retail, services en comfort op de stations. Stations worden steeds meer een aanjager van duurzame mobiliteit en een belangrijke conditie voor grootschalige woningbouwontwikkeling. De afgelopen jaren is de samenwerking met ProRail geconcretiseerd, de Stationsagenda vastgesteld, zijn we op weg naar afval vrije stations en voldoen we aan de energielabel C verplichting. NS is continu in beweging en staat voor grote uitdagingen. Ik ben trots op de bijdrage die ik heb mogen leveren aan NS als aantrekkelijke en inclusieve werkgever. Daarbij denk ik aan de verbreding van de leiderschapsprogramma’s en de stijging van het aandeel collega’s met een migratie achtergrond in seniore posities binnen NS.”

De niet-statutaire taken van Anneke voor NS Stations worden sinds medio 2022 waargenomen door Sebastiaan de Wilde (directeur Vastgoed) en haar statutaire taken door de andere RvB-leden. Hen is door de RvC gevraagd deze waarneming vooralsnog te continueren. De RvC is dankbaar dat zij hier, in het belang van NS, toe bereid zijn totdat er in opvolging is voorzien.

Lees ook:

Auteur: Sander Van Vliet