Hoofdrailnetconcessie

NS moet meer naadloos vervoer aanbieden

Rotterdam Centraal Station. Foto: ANP
Rotterdam Centraal Station. Foto: ANP

De onderhandelingen van de hoofdrailnetconcessie tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn begonnen. In de onderhandelingen maakt het ministerie de hoofddoelen kenbaar die de NS moet nastreven. De belangrijkste eisen vanuit het ministerie voor de NS zijn toegankelijkheid voor alle reizigers en het stimuleren van deur tot deur vervoer.

Reizigersvereniging Rover organiseerde een webinar waarin verschillende partijen in gesprek gingen over de hoofdrailnetconcessie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat verlenen aan de NS.

“Het gaat nu goed op het spoor. Er wordt goed gepresteerd en punctueel gereden”, zegt Anne van der Lingen, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het gaat goed en dat willen wij zo behouden.”

In de consultatieversie van de hoofdrailnetconcessie staan plannen voor de komende periode. Dat het een consultatieversie is betekent dat het nog geen definitieve versie is. Het ministerie is nog in overleg met de NS over de plannen. Daarnaast moeten de plannen ook nog naar de Tweede Kamer.

Toegankelijkheid OV

Een van de belangrijkste thema’s in de komende concessieperiode is toegankelijkheid, ligt Van der Lingen toe. “Zorg ervoor dat een brede groep reizigers deel kan nemen aan het openbaar vervoer en zich daarmee kan verplaatsen door het land. Dat zorgt ervoor dat iedereen kan deelnemen in het openbare leven.” Hiervoor is het nodig dat treinen punctueel, frequent, snel en direct rijden.

Ook de comfort van de reiziger komt naar voren in de concessie. “Als de reiziger in de trein stapt moet die ervan uit kunnen gaan dat die kan zitten. Een aantal andere zaken die ook in het concessierapport genoemd worden: hoe kun je de reizigers spreiden over de dag? We vragen om duidelijk reisinformatie en ook daarmee goede samenwerking met andere vervoerders bij normale dienstregeling maar ook bij uitval.”

“Ook betaalbaarheid is belangrijk. Wij willen dat het treinkaartje betaalbaar blijft en ook willen we dat het mogelijk is om enkelvoudig in- en uit te checken.” Tot slot noemt Van der Lingen de deur-tot-deur-reis. “Dat is van groot politiek maatschappelijk belang.”

Meer geld

De NS is tevreden met het ambitieuze plan van het ministerie. “Wat ik teruglees in het concept is dat het ministerie echt stappen vooruit wil zetten in de komende concessieperiode”, zegt Jacco van der Tak, directeur corporate Affairs en communicatie NS. “Ik zie ook in dit rapport dat het OV een heel belangrijke rol moet gaan spelen in de maatschappelijke uitdagingen zoals het klimaatvraagstuk. Ook moeten we in dit land miljoen woningen gaan bouwen. De trein levert aan de omsluiting een hele belangrijke bijdrage.”

“Ik begrijp dat de komende concessie daar een bijdrage aan moet leveren, maar dat betekent ook dat er moet worden geïnvesteerd. Als je hogere eisen stelt is dat wel de vraag of dat financieel kan. Dat is een gesprek wat we de komende tijd moeten voeren”, vertelt Van der Tak.

Kritiek

Niet iedereen is positief over de consultatieversie van het hoofdrailnet. Gerrit Spijksma, CEO Qbuzz en bestuurslid Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland, vindt dat het anders moet. “Ik heb Van der Tak voorafgaand aan deze bijeenkomst gefeliciteerd. Als ik eindverantwoordelijk bestuurder van de NS zou zijn, dan kan ik gerust achterover leunen. Dat vind ik een gemis voor de reiziger.”

“Het ministerie zegt dat ons spoor het meest complex en drukst bereden is en daarom willen ze niks eraan veranderen. Het is niet zo dat het complex is. Vanuit het ministerie zit er gewoon te weinig expertise om goed te snappen hoe het in elkaar zit. Sterker nog: het gaat binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewust niet over de inrichting van het vervoerspakket, want dat laten ze over aan de NS. Dat zou ik als vervoerder ook heel prettig vinden”, zegt Spijksma.

In de regio’s gaat dit heel anders volgens Spijksma. “Als ik dat vergelijk met de regio’s is dat een programma met aanvullende eisen naast de reguliere eisen zoals die nu door het ministerie besproken worden”. In die aanvullende documenten staan gedetailleerde eisen aan punctualiteit, vervoerspakketten en frequenties. “Welke lijnen bijvoorbeeld mogen uitvallen, een soort hiërarchie. Bij de het rapport aan eisen voor de NS zie je bijvoorbeeld geen onderscheid tussen een intercity of een sprinter.”

“Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat haar oren hangen naar de NS en dient niet het belang van de staat, en dus het belang van de reiziger. Wij vinden wél de reiziger belangrijk en niet de vervoerder”, aldus Spijksma.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander Van Vliet

2 reacties op “NS moet meer naadloos vervoer aanbieden”

Rolf Fabrie|30.06.22|10:54

@Pat Rick
Als de regionale lijnen teruggaan naar NS is dat het einde van deze lijnen vanwege de conducteurseisen bij NS.

Pat Rick|29.06.22|09:47

Naadloos vervoer is lastig met verschillende operators elk met eigen belangen.

Als men echt naadloos vervoer wil richt men het OV anders in:
– in de randstad, gaan de niet IC-lijnen naar Randstadrail (waardoor goede connectie ontstaat met metro in westelijke randstad)
– NS krijgt de regionale lijnen (goede connectie met ICs)
– buitenlandse vervoerders krijgen hun buitenlandse lijnen weer terug (NS trekt zich toch al terug uit buitenland)
– NS zorgt voor naadloze aansluiting met Europees HSL-net