Europees Fonds

Nieuwe fase in Lelylijn: MIRT-onderzoek ingesteld

Lelylijn
De plannen voor de Lelylijn zijn al jaren bekend. Ministerie van IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben nieuwe afspraken gemaakt over een onderzoek naar de Lelylijn, de toekomstige treinverbinding tussen Groningen, Leeuwarden en de Randstad. In het zogenoemde MIRT-onderzoek wordt gekeken hoe de economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken.

Er wordt een gezamenlijke werkorganisatie opgericht die het onderzoek gaat coördineren. Het bestuurlijk overleg Deltaplan stuurt deze werkorganisatie aan. Ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden worden bij het onderzoek betrokken.

“Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan met de plannen voor de Lelylijn”, vertelt staatsecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. “Zoals bij elk bouwproject, is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf. We pakken dat samen met de regio voortvarend aan en willen ook graag de inwoners van de Noordelijke provincies betrekken bij dit proces.”

Ook Nelleke Vedelaar, voorzitter van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland is tevreden met de afspraken: “We kijken er naar uit om concreet samen te werken met het Rijk aan de Lely- en Nedersaksenlijn. Ook hebben we mooie afspraken gemaakt om versneld woningbouw te realiseren in steden langs het bestaande spoor. Hiervoor is natuurlijk wel een investering nodig om dit spoor sneller en minder kwetsbaar te maken.”

Participatieplan

“Voor Groningen is de aanleg van de Lelylijn van het grootste belang”, stelt wethouder van gemeente Groningen Philip Broeksma. “De samenhang met de economische ontwikkeling, meer woningen, met kortom de brede welvaart is evident. Tijd voor weer een volgende stap, goed dat die gezet gaat worden.”

De aanleg van de Lelylijn is, zoals Broeksma noemt, een belangrijk onderdeel in het plan om de welvaart van de inwoners van de noordelijke provincies te bevorderen. Het is daarom ook belangrijk om inzichten uit de samenleving op te halen. Om die reden wordt een participatieplan opgesteld en zullen bewoners gevraagd worden mee te denken.

Commissaris van de Koning René Paas benadrukt dat de input van bewoners cruciaal is. “We zullen bewoners nadrukkelijk vragen om met ons mee te denken. Deze maatschappelijke opgaves, zoals de woningbouw en het vergroten van de welvaart, zijn immers van ons allemaal.”

“Met deze vervolgstappen voor de Lelylijn houden we de vaart erin en daar ben ik blij mee”, laat gedeputeerde van Friesland Avine Fokkens weten. “We hebben een voorkeursvariant nodig en financiering. En vervolgens daadwerkelijke realisatie. Daar moet het naar toe.”

MIRT-onderzoek

In het coalitieakkoord van het Kabinet is drie miljard euro gereserveerd om in combinatie met financieringen uit de regio en Europa de Lelylijn te kunnen aanleggen. De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

De MIRT-werkwijze houdt in dat eerst een onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht. Nog in deze kabinetsperiode wordt, mits genoeg financiering, een MIRT-verkenning gestart. Als die voltooid is, dan volgen de planuitwerking en realisatie.

In het MIRT-onderzoek dat nu wordt gestart wordt onderzocht hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Daar wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar de samenhang met de Nedersaksenlijn, verbeteringen van het bestaande spoor en de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Onder meer relevantie varianten, kosten, draagvlak en mogelijke dekking worden onderzocht.

Europees fonds

In het coalitieakkoord wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan de internationale treinverbinding met het noorden van Duitsland. Daarnaast heeft Nederland begin juni bij de Europese Commissie verzocht om de Lelylijn op te nemen in het Trans-Europese Transportnetwerkt (TENT-T). Als de Lelylijn daarin wordt opgenomen, dan komt het in aanmerking voor een Europees fonds. Begin december dit jaar wordt daarover besloten. Nederland heeft er vertrouwen in dat de Lelylijn wordt opgenomen in het TENT-T netwerk.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Sander Van Vliet

1 reactie op “Nieuwe fase in Lelylijn: MIRT-onderzoek ingesteld”

Pat Rick|24.06.22|12:09

Doen: waarschijnlijk de goedkoopste manier om NNL (Noord Nederland) snel te ontsluiten. Want door greenfield kan men deze meteen aanleggen via de nieuwste standaarden. Goed om ook bij de Duitsers nu meteen te melden dat verdere upgrade van de Wunderline nodig is, want de upgrade van Emmerik-Oberhausen duurt ook 35 jaar.

En Almere moet eigenlijk met A’dam worden verbonden via de IJmeerlijn (dom dat de grootste voorstad niet is aangesloten op het metronetwerk van de hoofdstad): meer ruimte spoor