Negatieve houding over OV tijdens pandemie weer snel verdwenen

busstation bij Utrecht Centraal foto: Yvonne

Tijdens de coronapandemie waren Nederlanders negatiever over reizen met het openbaar vervoer en positiever over het gebruik van de auto. Toch is het niet aannemelijk dat hun reisgedrag hierdoor structureel zal veranderen. Na het afschaffen van de coronamaatregelen zal hun houding weer hetzelfde worden als voor het uitbreken van de pandemie.

Tot die conclusie komt het Kennisinstituut voor  Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport ‘De relatie tussen attitudes en reisgedrag en het verband met de coronapandemie’. De onderzoekers verwachten wel veranderingen in het reispatroon doordat mensen vaker thuis zijn gaan werken of de afgelopen coronajaren nieuwe reisgewoonten hebben ontwikkeld, waaronder een nieuwe vervoerwijze.

Mobiliteitspanel

Het KiM voerde het onderzoek uit met het Mobiliteitspanel Nederland, een groep representatieve groep Nederlanders die meerdere jaren gevolgd worden en geregeld vragen beantwoorden over hun reisgedrag. Omdat ze dat ook al deden voorafgaand aan de corona-uitbraak, is het mogelijk om hun reisgedrag en oordeel over een bepaalde vervoerswijze tijdens de pandemie te vergelijken met hun houding daarvoor.

In tijden van strenge maatregelen en veel besmettingen denken mensen negatiever over het openbaar vervoer, is het beeld dat naar voren komt in het onderzoek. Worden de maatregelen weer minder streng en nemen de aantallen besmettingen af, dan herstelt hun houding zich relatief snel. Daarbij maakt het niet uit of de reiziger weer met het OV is gaan reizen of niet. Ditzelfde geldt in mindere mate voor de auto en voor fietsen en lopen. Overigens zijn Nederlanders sinds het uitbreken van de pandemie gelijk niet positiever of negatiever gaan denken over fietsen of lopen.

Eerdere prognoses

Voordat de corona-uitbraak losbarstte was er volgens KiM wel sprake van een beïnvloedding van houding en reisgedrag. Hoe vaker mensen gebruik maakten van een bepaalde vervoerswijze, hoe positiever hun oordeel en omgekeerd. Tijdens de pandemie verdwenen die relaties geheel voor auto en voor bus, tram en metro en namen sterk af voor de trein en de fiets.

De conclusies in het onderzoeksrapport komen overeen met eerdere prognoses van het KiM, die onder meer staan in het Mobiliteitsbeeld 2021. Ook daarin gaat het kennisinstituut ervan uit dat houdingen zich herstellen en er dus geen extra structurele verandering in het reisgedrag optreden bovenop effecten van bijvoorbeeld meer thuiswerken en van een veranderde keuze voor een vorm van vervoer.

Lees ook

‘OV-gebruik kan al in 2023 op pre-coronaniveau liggen’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.