Vakbondsleden gaan zich buigen over eindbod cao Openbaar Vervoer

Bravo-bus in buitenwijk Breda foto: Yvonne

De werkgevers in het openbaar vervoer hebben de vakbonden een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Als de leden van de vakbonden daarmee instemmen gaan de lonen voor de 12.000 werknemers per 1 juli met 2,8 procent omhoog. CNV Vakmensen legt het bod neutraal voor aan de leden. FNV beslist later deze week of de bond het bod neutraal of negatief gaat voorleggen.

Naast de loonsverhoging bieden de werkgevers twee keer een eenmalige uitkering: 400 euro bruto voor werknemers die op 1 juli 2021 én op 31 december 2021 in dienst waren en 800 euro bruto voor werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren, naar rato van hun dienstverband in de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. De cao loopt van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Parttimers krijgen een bedrag dat evenredig met het aantal uren dat ze werken.

In het cao-bod zit ook een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken in twee verschillende varianten: een tweejarige en eenjarige variant.

‘We staan niet te juichen’

Onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen is niet razend enthousiast over het gehele voorstel, maar is zich ervan bewust dat de sector zwaar geraakt is door de coronabeperkingen. “We staan er niet bij te juichen, maar we realiseren ons ook dat het openbaar vervoer de afgelopen tijd alleen dankzij forse overheidssubsidie kon blijven draaien. Na overleg met onze cao-commissie leggen we het eindbod daarom neutraal aan onze leden voor.”

De onderhandelingen waren volgens Chikhi lastig omdat de sector het weliswaar zwaar te verduren heeft gehad, maar er even goed wel een inhaalslag nodig is. “In de vorige cao hebben werknemers er ook al helemaal niks bij gekregen en kijken we inmiddels tegen een gigantische inflatie aan. De lonen móeten omhoog.”

Voor deze cao zit dat er niet in, denkt de bond, die hoopt dat bij een volgende cao meer ruimte is voor loonsverhoging. De CNV-onderhandelaar noemt het ook zuur dat de eenmalige uitkeringen niet gelden voor uitzendkrachten.

Neutraal of negatief

FNV is mogelijk nog wat negatiever over het eindbod dan CNV, zegt bestuurder Marijn van der Gaag. De bond is er nog niet uit of het bod neutraal of negatief aan de leden voorgelegd moet worden. De beslissing daarover valt deze week.

De twijfels van FNV hebben niet alleen te maken met de inhoud van het cao-bod van de werkgevers, maar ook met de manier waarop de onderhandelingen gevoerd zijn. Eén van de grootste pijnpunten zat in een regeling om vervroegd uit te kunnen treden. Daar liepen de onderhandelingen medio vorig jaar zelfs op stuk toen er al bijna een akkoord was bereikt. Over de regeling die er nu ligt, is Van der Gaag ook niet erg te spreken. Niet alle werknemers komen ervoor in aanmerking.

Of de leden van beide bonden het eens zijn met de nieuwe cao moet de komende weken blijken.

Lees ook

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.