Aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord uitgesteld

Arriva-bus in Leiden (foto: Erik Karst)
Elektrische Volvo voor Arriva in Leiden – concessie Zuid-Holland Noord

De provincie Zuid-Holland stelt de aanbesteding van de nieuwe busconcessie in Zuid-Holland Noord uit. Aanleiding is de onzekere marktsituatie die de coronacrisis teweegbrengt. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten te wachten op een marktverkenning van CROW-KpVV naar de gevolgen voor komende aanbestedingen.

Aanvankelijk zou de inschrijvingsfase in november van start gaan voor de aanbesteding in de regio, waar Arriva het vervoer sinds 2012 voor zijn rekening neemt. Het is nog niet bekend hoelang dit wordt uitgesteld. Gedeputeerde Staten is “van oordeel dat het raadzaam is om de start van de aanbesteding voor de OV-concessie Zuid-Holland Noord in ieder geval niet in 2020 plaats te laten vinden”.

Haalbaarheid

“De pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten”, benadrukt de provincie. De consequenties hiervan op komende aanbestedingen wordt momenteel landelijk in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten van deze verkenning wil de provincie een afweging maken of de huidige planning nog wenselijk en haalbaar is.

Na het zomerreces neemt de provincie Zuid-Holland een definitief besluit over de te volgen koers. Het streven is om tegen die tijd duidelijkheid te scheppen over de houdbaarheid van de huidige startdatum van de nieuwe concessie in december 2022. Vanwege het uitstel wordt voorlopig geen concept van het Programma van Eisen vrijgegeven.

Spreiding

De nieuwe startdatum van de aanbesteding zal in samenhang met andere provincies worden genomen. In meerdere regio’s zijn aanbestedingen in voorbereiding en die kunnen volgens Gedeputeerde Staten niet los van elkaar worden gezien. “Voldoende spreiding in de tijd is van belang om het aantal inschrijvingen te bevorderen.”

Uitstel van de aanbesteding komt niet als een verrassing. De provincie suggereerde eerder al dat dit mogelijk aan de orde is en zette het onderwerp afgelopen juni op de vergaderagenda. Bovendien is het niet de enige concessieverlener die hiermee te maken heeft. De provincie Friesland en de Vervoerregio Amsterdam besloten onlangs eveneens de aanbesteding uit te stellen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.