OV-sector ondertekent afspraken over sociale veiligheid OV

Veiligheid & Service Medewerkers op Arnhem (foto: NS)
Foto NS

Alle vervoerders, opdrachtgevers en het ministerie van Infrastructuur van Infrastructuur en Waterstaat hebben hun handtekening geplaatst onder het Landelijke Convenant Sociale Veiligheid in het OV. Hiermee is afgesproken dat 28 partijen de komende vijf jaar samenwerken om veiligheid voor personeel en reizigers te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Ook ProRail, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn betrokken.

Het gaat in dit convenant met name om samenwerking, het delen van kennis en informatie en om het bevorderen van innovatie. Hiervoor zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijeenkomsten organiseren, waarin actuele concessiegrensoverschrijdende en concessieoverstijgende zaken rondom sociale veiligheid in het OV kunnen worden besproken. Bovendien wordt de sociale veiligheid bevorderd door de inzet van meer effectieve en innovatieve maatregelen.

Aanbestedingsproces

Dit landelijke convenant volgt eerdere afspraken over sociale veiligheid en een eerder convenant voor streekbusconcessies uit 2012, waar ook de vakbonden bij betrokken waren. Die convenant moest voorkomen dat er in aanbestedingsprocessen ook zou worden geconcurreerd op sociale veiligheid. Dit convenant liep eigenlijk in 2018 af, maar de samenwerking bleek zo succesvol dat dit werd doorgezet.

Nu zijn de nieuwe afspraken voor de komende vijf jaar opnieuw bekrachtigd en ditmaal met alle partijen in de OV-sector, dus ook NS en de stadsvervoerders. Een belangrijke eis blijft echter dat opdrachtgevers bij concessieverlening in ieder geval minimumeisen stellen aan de sociale veiligheid, zodat medewerkers of reizigers geen negatieve gevolgen moeten merken van aanbestedingen voor de veiligheid. De verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt bij de vervoerders zelf.

Uitwisseling informatie

Met het ondertekenen van het convenant geven alle partijen ook aan dat ze ruimte zien voor verdere verbetering en ze willen allemaal bepaalde elementen uit het Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid voortzetten, zoals de uitwisseling van informatie. “Veiligheid is voor reizigers in het OV cruciaal. Als provincie zijn we daarom blij met deze actie, samen zetten we de schouders onder veilig OV”, zo stelt gedeputeerde Arne Schaddelee van Utrecht in een reactie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.