‘Collectief vervoer verliest voorlopig aantrekkingskracht’

Fietsenstalling Jaarbeursplein Utrecht
Foto Inge

Met het minder aantrekkelijk worden van collectief vervoer, wint individueel vervoer terrein. Door de beperkingen in het openbaar vervoer wegens corona, valt dus te verwachten dat de fiets en de auto meer gebruikt worden. Dat stelt Goudappel Coffeng na een onderzoek naar de impact van corona op het verkeersbeeld binnen Nederland.

Er is specifiek gekeken naar de verkeerskundige impact van de invoering van de nieuwe OV-dienstregeling begin juni. Het OV rijdt weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling, maar slechts met een capaciteit van 40 procent. Goudappel heeft met behulp van een verkeersmodel enkele berekeningen uitgevoerd om de impact van die beperking in het openbaar vervoer in beeld te brengen.

Vervoersvraag

Hierbij is gekeken wat de binnenstedelijke effecten zijn op het verkeer zodra de vervoersvraag van vlak voor de coronacrisis zou terugkeren, terwijl het aantal reizigers beperkt blijft. “Met de beperkingen in het OV laat het autonetwerk een potentieel zwaarder filebeeld zien op alle plaatsen waar voor de coronacrisis ook in de ochtend- en avondspits files stonden”, vertelt Rogier Koopal van Goudappel Coffeng, die dit samen onderzocht met Lourentz Hek.

Het OV wordt weinig gebruikt en reizigers kiezen eerder voor auto of fiets. Binnen de stad en op de middellange afstand is dat de fiets, op de langere afstanden de auto. Met name binnen de stad is er in mindere mate vervanging door het autoverkeer. Er wordt daarnaast verwacht dat op de rijkswegen en stedelijke toegangswegen de intensiteiten in de spitsperioden met gemiddeld 10 procent toenemen.

De bestaande knelpunten voor de coronacrisis worden hiermee vergroot, al plaatst het adviesbureau zelf de kanttekening dat dit alleen gebeurt als de verkeersvraag van voor de coronacrisis terugkeert.

Fiets

Het OV zal met name vervangen worden door de fiets. Daardoor heeft Goudappel gevonden dat de middellange fietsritten, vanaf 2,5 tot 10 kilometer, met bijna 17 procent het meest zullen toenemen. Tegelijkertijd zal dit niet meteen leiden tot fietsfiles, omdat rondom de stations en op belangrijke toeleidende wegen een blijvend lagere belasting van het fietsnet valt te verwachten. Dat komt voornamelijk door het wegblijven van OV-reizigers die de fiets eerder gebruikten om van en naar het station te reizen. Op deze locaties is sprake van een afname tussen de 20 en 40 procent.

Rogier Koopal: “Het nu uitgevoerde onderzoek is vooral een denkexercitie. We verwachten zeker op de korte termijn een blijvend lagere verkeersvraag door thuiswerk- en leervormen, en ook de verwachte recessie zal de vraag naar mobiliteit beïnvloeden. Ons onderzoek geeft aan dat het individueel vervoer aan kracht wint. Dat betekent mogelijk ook kansen voor deelmobiliteit en meer gebruik van P+R faciliteiten aan de randen van de stad van waar verder de stad in gefietst kan worden.”

Gratis OV Congres 2020

De coronacrisis heeft dus impact op het OV-gebruik? Heeft dit gevolgen voor de duurzaamheidsambities van vervoerders en vervoersautoriteiten? Praat hierover mee tijdens het gratis OV Congres:

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.