Trams en bussen staan vier keer zo lang stil in 1,5 meter-samenleving

Bussen van EBS en RET op busstation Zoetermeer Centrum West
Bron: Inge

In een 1,5 meter-samenleving zullen bussen en trams ongeveer vier keer zo lang moeten halteren om alle reizigers te laten in- of uitstappen. Dat heeft mobiliteitsbureau Goudappel Coffeng berekend in een onderzoek via een voetgangerssimulatie. Het kan helpen om de stromen van in- en uitstappende reizigers te scheiden. Zelfs dan neemt de halteertijd echter toe, met alle gevolgen van dien voor de dienstregeling en dus de budgetten. 

Langzaam worden de eerste contouren van de 1,5 meter-samenleving zichtbaar. Een van de grote vragen waar het OV voor staat, is dan ook wat de 1,5 meter-maatregelen voor impact gaan hebben op de kosten voor het openbaar vervoer. “Er zijn in korte tijd al veel maatregelen gerealiseerd in de voertuigen waardoor er tijdens het reizen in de voertuigen 1,5 meter afstand gehouden kan worden,” zegt OV-adviseur Arthur Scheltes van Goudappel.

“Om deze afstand ook tijdens het in- en uitstappen te kunnen waarborgen vraagt dit om een langere halteertijd van de voertuigen op de haltes. De impact op de dienstregeling en de beschikbare budgetten voor het OV zijn enorm.”

Verdubbeling

Uit een voetgangerssimulatie blijkt dat zelfs bij een relatief rustige halte met enkele in- en uitstappers de benodigde tijd al snel verdubbelt, wanneer alle reizigers voldoende afstand tot elkaar moeten bewaren. Die halteertijd neemt toe wanneer het aantal in- en uitstappers toeneemt, tot wel 300 procent.

“In de praktijk betekent dit dat het gaat om een verhoging van bijvoorbeeld dertig seconden naar meer dan twee minuten”, zegt Geert-Jan Wolters, expert in loopstroomsimulaties. “Behalve dat de reistijd toe zal nemen, zullen voertuigen niet in staat zijn om de dienstregeling volgens planning uit te voeren. Daarom kun je – om de halteertijd te reduceren – denken aan het scheiden van de stromen van de in- en uitstappende reizigers. Maar zelfs dan neemt de halteertijd steeds fors toe ten opzichte van het ‘oude normaal’.”

Capaciteit

Vervoerders en overheden zijn al wekenlang in gesprek over de toekomst van het openbaar vervoer als de maatregelen worden versoepeld. De verplichte anderhalve meter afstand zorgt natuurlijk ook voor beduidend minder capaciteit in alle voertuigen. Pedro Peters van branchevereniging OV-NL verwacht dat ongeveer 20 tot 25 procent overblijft. De financiële consequenties daarvan zijn enorm.

Daar komt deze waarschuwing van Goudappel Coffeng nog bij. Het mobiliteitsadviesbureau wil helpen bij maatregelen om het in- en uitstapproces in het OV verder te verbeteren en maken graag per locatie inzichtelijk welke maatregelen passend en noodzakelijk zijn.

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Trams en bussen staan vier keer zo lang stil in 1,5 meter-samenleving”

Wiebe Goossen|06.05.20|13:56

Kortom: dat schiet geen reet op!

Rik Spring|02.05.20|17:12

Interessant onderzoek naar de gevolgen van de 1,5 meter maatregelen in het OV
Het moge duidelijk zijn dat het een tijdelijk maatregelen moet zijn.

Als het structureel zou worden dan word het OV onwerkbaar en onbetaalbaar.
Er zijn heus werkbare en betaalbare methoden te verzinnen.