Call for papers: kansen en uitdagingen voor een duurzaam OV

Een aanzienlijke modal shift van auto naar openbaar vervoer, alleen nog bussen zonder schadelijke uitstoot en snelle en internationale treinen die vluchten op korte afstand vervangen. Er zijn erg ambitieuze wensen en eisen aan de dag gelegd om ervoor te zorgen dat Nederland zo’n duurzaam mogelijk mobiliteitssysteem krijgt. Het openbaar vervoer moet daarin een aanzienlijke rol gaan spelen. De kansen zijn enorm, maar tegelijkertijd stelt de uitvoering van al die wensen de sector voor een aantal flinke uitdagingen. 

Zo barst een deel van het openbaar vervoer barst nu al uit zijn voegen. Is er wel ruimte voor al die automobilisten? En in de meer afgelegen delen van het land, is traditioneel OV juist aan het verdwijnen. Er ontstaan wel alternatieven, maar die zijn vaak duurder en lastiger te gebruiken, zonder dat ze extra subsidie krijgen. Daardoor vormen deze niet onmiddellijk een aantrekkelijk alternatief vormen voor de auto. Hoe moet daarop worden ingespeeld?

Duurzame voertuigen

Tijdens het OV-congres over duurzaamheid op 12 mei wordt nagedacht over de uitdagingen en kansen in mobiliteit. Daarbij staan de volgende deelthema’s centraal:

  • Alternatieve brandstoffen
  • Duurzame mobiliteit en ruimtelijke ordening
  • De modal shift in personenvervoer
  • Capaciteitsproblematiek

Call for papers

Denkt u dat uw kennis, ervaring of onderzoek een bijdrage kan leveren aan dit congres? We vragen u een paper van circa 250 woorden in te sturen of contact op te nemen met inge.jacobs@promedia.nl vóór 25 januari 2020. De beste bijdragen worden uitgenodigd deel te nemen aan het congres.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Call for papers: kansen en uitdagingen voor een duurzaam OV”

Pat Rick|16.12.19|16:42

OV laat een verdeeld beeld zien. Explosieve groei of krimp door concentratie van bevolking en activiteiten als een zichzelf versterkende beweging. Door de concentratie stijgt ook de prijs voor (uitbreiding) van het OV: projecten in een bebouwde omgeving zijn veel duurder en uitbreidingen zijn nog duurder. Terwijl een betere spreiding juist kan helpen voor een betere oplossing en green-field projecten goedkoper zijn.