HTM en vakbonden bereiken principe-akkoord over cao

HTM bus Den Haag
De HTM nachtbus rijdt voorlopig niet, zolang het vervoersbedrijf te kampen heeft met personeelstekorten.

Voor de circa 2.000 medewerkers van stadsvervoerder HTM is woensdag een nieuwe cao afgesproken. Daarmee zijn nieuwe stakingen voorlopig van de baan. De medewerkers krijgen in 2019 een loonstijging van 3,2 procent en in 2020 opnieuw een stijging die gelijkloopt met de inflatie. Ook voor de eindejaarsuitkering zal hoger worden en bovendien worden alle uitzendkrachten vast in dienst genomen die in rijdienst werken.

Buschauffeurs en trambestuurders staakten eerder deze maand omdat de betrokken partijen het eerder niet met elkaar eens konden worden. “Door de succesvolle staking in de ochtendspits op 3 juli kwam HTM tot inkeer en kwam er na maandenlange stilstand ineens een bereidheid om naar de mensen te luisteren”, aldus Eric Vermeulen, bestuurder bij FNV Stadsvervoer. De leden moeten nog wel hun oordeel uitspreken over de cao-afspraken.

Afspraken

De eindejaarsuitkering zal dit jaar worden verhoogd met 500 euro en in 2020 met 400 euro en HTM heeft toegezegd dat er een generatiepact zal komen. Vermeulen: “Er komen meer mensen in vaste dienst, dus voor iedereen gelden dezelfde rechten. En we kijken hoe we op termijn de werkweek in kunnen korten en hoe vervroegd pensioen ingevoerd kan worden. Daardoor kunnen de HTM’ers gezond hun pensioen halen.”

De nieuwe cao houdt dus in dat alle huidige uitzendkrachten in dienst komen van HTM, te beginnen met alle nieuwe medewerkers in de rijdienst op bus en tram. Bestuurders krijgen een extra vrije dag en de vrijstelling voor nachtdiensten wordt in twee stappen verlaagd naar 59 jaar voor het overig roosterpersoneel.

Generatiepact

Verder kunnen ouderen door de generatiepactregeling korter gaan werken met behoud van een volwaardige pensioenopbouw, zodat zij gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen. Daarvoor in de plaats worden jongeren vast in dienst genomen. En er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om in de toekomst de werktijd te verkorten met behoud van het huidige salarisniveau en wordt zo snel mogelijk een regeling voor vervroegd pensioen ingevoerd, op basis van het onlangs afgesproken pensioenakkoord.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.