OV-NL: extra btw-opbrengsten moeten terug naar het OV

Incheckpalen op station Dordrecht, Arriva en NS
Bron: Inge

Als het kabinet de plannen doorzet om het lage btw-tarief voor het OV te verhogen van 6 naar 9 procent, moeten de extra opbrengsten besteed worden aan investeringen in het openbaar vervoer. Nog beter zou echter zijn om de maatregel helemaal niet door te voeren, aangezien de positie van het OV daardoor verslechtert. Dit stelt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL. 

Hij reageert hiermee op de begrotingsplannen die het kabinet gisteren gepresenteerd heeft. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Het wordt steeds drukker in Nederland. Met goed openbaar vervoer, meer en langere treinen kunnen we druk van de ketel halen. Daarnaast moeten we de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten, zodat we nog beter aansluiten bij wat de reiziger wil.”

Extra investeringen

Toch hebben verscheidene organisaties enkele kanttekeningen geplaatst bij de plannen. OV-NL vindt dat de plannen op de lange termijn onvoldoende zijn en noemt het teleurstellend dat de kans niet wordt aangegrepen om grootschalig en creatief te investeren. “Er is, na jaren van bezuinigingen op infrastructuur en mobiliteit, meer nodig dan de eenmalige twee miljard euro die het kabinet een ‘inhaalslag’ noemt.”

Die instelling wordt gedeeld door reizigersorganisatie Rover, die benadrukt hoe belangrijk het is om nieuwe investeringen te doen. “De OV-investeringen die al lopen tot 2030 zijn volgens Rover onvoldoende om de groei van het aantal OV-reizigers op te vangen.” Dan gaat het niet alleen om investeringen aan het spoor, maar ook in vrije busbanen en nieuwe ligtrailverbindingen.

Rover vraagt het kabinet om in te zetten op ‘OV maal twee’. “Door extra te investeren in het openbaar vervoer worden hogere frequenties en snellere en meer directe verbindingen mogelijk. Zo kan het openbaar vervoer voor meer reizigers een aantrekkelijk alternatief worden. Dit is een belangrijk instrument om files te voorkomen.”

Btw-verhoging

Beide partijen maken zich verder zorgen om de verhoging van het btw-tarief. Dat zal een flinke prijsstijging betekenen en zorgt naar verwachting voor vraaguitval van reizigers. Peters: “Het openbaar vervoer zal jaarlijks zo’n 100 miljoen duurder worden. We herhalen ons verzoek om van deze onzalige maatregel af te zien, of vervoerders en reizigers te compenseren.” De branchevereniging is verbaasd dat deze maatregel wordt doorgevoerd aangezien dit haaks staat op de kabinetskeuze om duurzaam vervoer te stimuleren.

KNV vreest ook de effecten van die tariefverhoging en mist bovendien bereidheid om een mobiliteitsomwenteling te regisseren. Weliswaar stelt het kabinet dat de woningbouwopgave vergezeld moet gaan van Mobility as a Service (MaaS), maar daarbij lijkt het kabinet nog te weinig de regie te pakken. “De sector staat in de startblokken”, aldus KNV-directeur Hubert Andela. “Om mobiliteit voor alle Nederlanders op lange termijn te garanderen, moet de overheid een rol als marktmeester oppakken, zoals in de energie- en telecomsector.”

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “OV-NL: extra btw-opbrengsten moeten terug naar het OV”

Derk Van Dorth|19.10.18|12:01

BTW voor het OV moet juist helemaal geschrapt worden, kerosine daarentegen juist wel belast.

Pat Rick|19.09.18|17:27

Als het OV wordt uitgevoerd door electrische bussen of waterstoftreinen, moet het BTW-tarief 0% zijn. Dit soort auto’s krijgen ook minder of geen BPM.

Dit zal de vraag voor electrisch/waterstof niet aleen bij de reiziger, maar ook bij overheden en aanbesteders stimuleren.