FNV: werkdruk per OV-bedrijf aanpakken gevaar bij marktwerking

Arriva, Den Bosch, bushalte

De stakingen voor een betere cao OV hebben de vervoerders Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz aangespoord om maatregelen op te stellen om de werkdruk voor buschauffeurs te verminderen. Maar voor de vakbonden is de aankondiging absoluut niet concreet genoeg en de vakbonden willen geen aparte afspraken per bedrijf. “Dan kun je bij een aanbesteding concurrentie krijgen op de arbeidsvoorwaarden”, aldus bestuurder Wilfred Jonkhout van FNV Streekvervoer. 

De werkgevers in het openbaar vervoer, verenigd in de VWOV, komen nu zelf met plannen tegen de werkdruk omdat de cao-onderhandelingen volledig zijn vastgelopen. Er wordt al wekenlang gestaakt in het streekvervoer, maar nog steeds lijken de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Wijziging roosters

De werkgevers voelen zich daardoor nu opgeroepen om de roosters onder de loep te nemen en aan te passen op plekken waar dit volgens hen nodig is. “Het merendeel van de diensten bij de aangesloten bedrijven biedt voldoende ruimte voor pauzes. Diensten waar dit wel een probleem is, verbeteren we door gericht actie te ondernemen”, stelt Fred Kagie, voorzitter van de VWOV.

De werkgevers denken dat algemene afspraken voor de gehele sector niet nodig zijn, omdat de situatie overal anders is. Daarom wordt er ook een ander plan gemaakt per bedrijf. De vervoerders willen in ieder geval de roosters dusdanig opstellen dat wordt voorkomen dat pauzes tijdens de spitsuren vallen en rijtijdanalyses die duidelijk maken waar knelpunten ontstaan.

Verder willen ze reële keertijden opstellen en meer rekening houden met verstoringen, die kunnen ontstaan bij evenementen of door openstaande bruggen. Kagie: “We zorgen er in alle bedrijven voor dat er, waar dat nog niet het geval was, gemiddeld elke 2,5 uur gelegenheid en een voorziening is om naar het toilet te gaan. Werknemers zullen per bedrijf worden geïnformeerd over de aanpak die daar wordt gevolgd.”

Concrete voorstellen

De vakbonden brengen daar tegenin dat het hier nog steeds niet gaat om concrete toezeggingen. Zo is het niet genoeg dat chauffeurs de gelegenheid krijgen om naar het toilet te gaan; FNV wil dat de werkgevers hier ook werkelijk minuten aan verbinden. “De werkgevers hebben gezegd dat ze per bedrijf afspraken willen maken met de medezeggenschapsraad”, verklaart Jonkhout. “Daarmee zijn er geen concrete toezeggingen gedaan en de voorstellen zijn ook niet aan de vakbonden gedaan.”

De vakbondsbestuurder benadrukt dat FNV er absoluut geen voorstander van is om afspraken per bedrijf te maken. “Dan geldt er in elk bedrijf iets anders. In marktwerking is dit een groot gevaar, omdat je concurrentie kunt krijgen op arbeidsvoorwaarden en bedrijven hebben toch vaak de neiging om de kosten zo laag mogelijk te houden. Als je in de cao afspraken maakt voor de hele sector, heb je een goede basis waar werkgevers zich aan moeten houden.”

Winterrooster

Kagie legt uit dat de werkgevers besloten hebben om zelf maatregelen te gaan uitwerken, omdat de tijd begint te dringen. “Wij moeten stappen zetten voor het winterrooster. De acties van FNV en CNV maken dat wij de planning anders niet gaan halen.” Er lijkt op korte termijn namelijk weinig kans te zijn op een onderhandelingsresultaat voor de cao OV, omdat de eisen van de vakbonden onverenigbaar lijken met de voorstellen van de vervoerders.

De werkgevers gaan de roosters dusdanig inrichten dat er elke 150 minuten ruimte is om naar het toilet te gaan, maar blijven stellen dat het niet mogelijk is om chauffeurs 5 minuten extra betaalde pauze te geven na 2,5 uur werken. De kosten daarvoor zijn gewoon te hoog en bovendien zou dit als maatregel niet nodig zijn.

Loonsverhoging

Bovendien kunnen de vakbonden en streekvervoerders het niet eens worden over de loonsverhoging. Eerder werd nog een akkoord gesloten voor een verhoging van 8,3 procent in drie jaar, maar ondertussen vragen de vakbonden meer geld. Onterecht, menen de vervoerders. “De gemiddelde leeftijd van een chauffeur is 55 jaar”, vertelt Kagie. “Een fulltime-chauffeur van die leeftijd heeft nu 28 vakantiedagen, 26 ATV dagen, doorbetaalde pauzes en verdient ruim 2300 euro netto. Daar doen wij met ons bod nog gemiddeld 2,75 procent per jaar bij de komende drie jaar.”

De werkgevers houden er rekening mee dat de sector het een tijd zonder cao moet gaan stellen. “Het ziet ernaar uit dat we – door de houding van de bonden – een periode ingaan zonder collectieve arbeidsvoorwaarden”, aldus Kagie. “Wij nemen als bedrijven onze verantwoordelijkheid. Met deze aanpak nemen we concrete maatregelen nemen om de werkdruk aan te pakken op de plekken waar dat nodig is.”

Staking

Voor de vakbonden is dit in ieder geval geen reden om te stoppen met de acties. Dinsdag staken chauffeurs in de regio Haaglanden en zullen er geen bussen uitrijden vanaf garages in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Maasdijk en FNV heeft al laten weten op donderdag ook te gaan staken in de regio’s Zaandam, Waterland en Almere. “Iedereen is gebaat bij goede afspraken in de cao, zodat mensen op lange termijn weten waar ze aan toe zijn”, aldus Jonkhout.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

11 reacties op “FNV: werkdruk per OV-bedrijf aanpakken gevaar bij marktwerking”

Tommy Cavalier|26.06.18|12:11

of jullie de enigste zijn erna loch die niet krijgen wat ze verdienen pff

Aland van Valkenburg|14.06.18|13:03

Werkgevers willen hun goede wil niet in de cao vastleggen omdat het overal anders is. Een raamwerkregeling in de cao kan dat goed regelen. Dat is op vele andere punten al lang zo in de cao. Niets nieuws dus. Wel even in goed overleg tussen partijen die raamwerkregeling formuleren. Generiek en zonder gedetailleerde mitsen en maren. Partijen hebben elkaar nodig! Werkgevers, ga svp begrijpen dat er goed overleg mogelijk moet zijn. Misschien is het toch beter dat u het nog eens serieus probeert.

Rik Spring|13.06.18|22:19

Als buitenstaander (chauffeur, via een uitzendburo werkzaam bij een vervoerder in de provincie Utrecht)
valt mij de onbuigzame houding op van het FNV

Het is voor de bond natuurlijk een mooie gelegenheid om zich te profileren

Hun argumentatie om niet per bedrijf naar een oplossing te zoeken voor de plaspauze snap ik niet

Mijn idee is dat het een deel van de oplossing kan zijn.
Je kunt zo maatwerk leveren per bedrijf/ vestiging.

Ik dacht dat wij in Nederland zo goed konden polderen.

Erna Loch|13.06.18|21:40

Wat Meneer Kagie zegt klopt niet over ons loon. We verdienen het wel,maar we krijgen het alleen niet.

Ronald Van Onselen|12.06.18|22:07

De vakbonden willen een gelijkschakeling van de openbaar aanbestede busbedrijven door deze impliciet te normeren met de meer uniform inbestede OV-bedrijven. Bij de inbesteding zijn de arbeidsvoorwaarden etc vaak beter.Je bereikt dan wel een gelijk speelveld. Maar als je dat doet valt het verschil tussen openbaar aanbestede en inbestede ov-bedrijven qua kostenplaatje grotendeels weg. Dus weg nut van de openbare inbesteding.De oude strijd inbesteding/openbare aanbesteding is weer terug.

Rob Van Den Brink|12.06.18|11:37

Meneer Kagie roept onzin.De werkgevers willen wel ons de gelegenheid bieden voor toiletbezoek maar geen 5 min. Waanzin als er nu een keertijd is van 3 min en je doet er 2 min bij dan is het geregeld zonder 5 min extra pauze. Dus kosten verhaal is Bullshit.Wat betreft het loon liegt hij hier gewoon.Het eerste jaar 2%.Het tweede jaar 1.5% in jan en 1.5 % in okt is gemiddeld in dat jaar 1.875 %. Hetzelfde in het laatste jaar weer 1.875% = in 3 jr 5.75 % pas einde cao na 3jr klopt het wat hij zegt.

Huibert van Noord|12.06.18|11:28

“Het merendeel van de diensten bij de aangesloten bedrijven biedt voldoende ruimte voor pauzes. Diensten waar dit wel een probleem is, verbeteren we door gericht actie te ondernemen”, stelt Fred Kagie”
Pauzes zijn verplicht. Waar het om gaat is dat er aan het eind van een rit tijd is voor de opvang van vertragingen. Dat is goed voor de reiziger (tevreden), het bedrijf (goeie cijfers) en de chauffeur (minder stressvol).
Nu is er vaak geen uitlooptijd en dus sprake van oplopende vertragingen.

Huibert van Noord|12.06.18|11:18

2300 netto is misleidend. Het uurloon is 17,50€. Iemand van 30 in de jeugdzorg verdient dat ook. En hoe goed is de zorg nou betaald?

Ricardo Van Gelderen|12.06.18|09:24

waar dit volgens hen nodig is.
DAT IS DUS NERGENS!
Diensten waar dit wel een probleem is.
WERKGEVERS VINDEN NERGENS EEN PROBLEEM!
De werkgevers denken dat algemene afspraken voor de gehele sector niet nodig zijn.
JUIST WEL! CAO VOOR IEDEREEN GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN!
verhoging van 8,3 procent in drie jaar.
INFLATIE.

Werkgevers houden zich niet aan hun afspraken
GEEN CONTANTEN OP DE BUS

Het zijn allemaal ruime begrippen voor de werkgevers. Om zich niet te houden aan hun afspraken.

Irene van Dam|12.06.18|08:01

Mee eens Henk. De mensen op de vloer worden er, bij ons tenminste, een beetje moedeloos van…

Henk Prie du|11.06.18|17:57

Op het eerste gezicht denk ik dat de bonden dan eerst de leden moeten raadplegen.