Toch kansen voor doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Noord/Zuidlijn, halte Amsterdam CS
Bron Inge

Wellicht gaan er toch metro’s van Amsterdam naar Schiphol rijden over de Noord/Zuidlijn. De OV-sector onderzoekt in hoeverre het doortrekken van deze metrolijn mede kan worden gefinancierd met privaat geld. Dit werd afgelopen week afgesproken op een bijeenkomst over publieke en private financiering, die georganiseerd werd door kennisnetwerk Railforum. Op deze middag waren ook mogelijke investeerders aanwezig.

Een half jaar terug werd dit project nog op de lange baan geschoven, omdat de stad Amsterdam het benodigde bedrag hiervoor niet alleen kan opbrengen en er vanuit Den Haag geen geld komt. Op dit moment is er veel geld nodig voor investeringen in spoorprojecten om Nederland bereikbaar te houden, maar de budgetten van de overheid staan enorm onder druk en zijn niet toereikend voor alle plannen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf zelf al aan dat cofinanciering noodzakelijk is.

Doortrekken Noord/Zuidlijn

Een van de meest levensvatbare projecten om de mobiliteit in Nederland te verbeteren is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Dit concludeerde advocaat Jan Reinier van Angeren van Stibbe na de discussiemiddag, waarbij zowel personen van OV-bedrijven als mogelijke investeerders aanwezig waren. Hij inventariseerde welke acties er genomen moesten worden om tot een beter samenspel tussen publieke en private financiering te komen voor Nederlandse projecten.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn werd genoemd als het belangrijkste project en daarom wordt met dit project concreet aan de slag gegaan. Van Angeren: “We zullen bij dit project kijken wat er nodig is en hoe we dit verder kunnen oppakken. We zien dit als een voorbeeldproject. Als het hier lukt, kunnen andere lightrailprojecten ook slagen.” Op 28 mei en 25 juni kijkt Railforum tijdens werkbijeenkomsten naar de gewenste verlenging en werkt die concreet uit. Daarbij moet ook een partij aangewezen worden die de leiding neemt.

Huiswerk

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om privaat geld te gebruiken voor lightrailprojecten, zo bleek donderdag. De markt heeft geld beschikbaar en interesse om te financieren. In het buitenland zijn daarvan al verschillende voorbeelden zichtbaar. Maar het is wel belangrijk dat de partijen bij elkaar gebracht worden. De OV-sector vraagt op dit moment aan de private sector wat ze moet doen om projecten aantrekkelijker te maken. De financierders vragen juist om een duidelijkere focus, scope en een duidelijke meerwaarde van de projecten.

Het is daarom aan de OV-sector om het huiswerk te doen en met goede prognoses te komen voor concrete projecten uit het OV Toekomstbeeld, waarvan de meerwaarde bekend is. Hierbij dient niet alleen naar de waarde op het gebied van vervoer te kijken, maar ook bijvoorbeeld naar de economische toevoeging of gevolgen voor het milieu.

Bereikbaarheid Nederland

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn werd uiteindelijk gekozen als het project waar naar de mogelijkheden met alternatieve financiering gekeken dient te worden. Schiphol is namelijk belangrijk voor de bereikbaarheid van Nederland en de stad Amsterdam is ook erg succesvol. Maar de verbinding tussen de twee kan zeker beter.

De deelnemers beloofden te kijken naar een model voor het kostenplaatje. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden met reizigersopbrengsten. Er zijn namelijk al een fors aantal voorbeelden van duurdere, vergelijkbare verbindingen in het buitenland. Reizigers blijken bereid meer te betalen voor een dergelijke lijn. Als de tarieven op zo’n lijn vrijgegeven worden, is veel meer mogelijk met private financiering en dat zou een wereld van verschil kunnen maken voor de kosten.

Auteur: Inge Jacobs

8 reacties op “Toch kansen voor doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol”

Arjan Krabbenbos|18.07.18|21:22

de Noord- Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp. Dan kunnen de Sprnters er uit. Aan de andere zijde doortrekken naar Volendam,Marken en Edam.Dan is de revival van de voormalige Blauwe Waterlandtrem weer een feit. Goed voor de toeristen en voor vermindering autogebruik.

Terence Haakmat|27.05.18|07:36

Ze kan men sporen aansluiten op de De Boelelaan en de de Parnassusweg. Zo kan ook unidirectioneel materieel (90%) een der belangrijkste station bereiken.

Victor Coolman|24.05.18|09:14

@Philip Bodenstaff – zo kan ik er ook nog 1. De afstand tussen Schiphol en Amsterdam Zuid is een paar minuten, in Athene ligt het vliegveld een uur van het centrum. Dat verklaart ook het prijsverschil.

Pat Rick|23.05.18|11:33

@Arco Sierts: Geld over de balk gooien is 250 miljoen besteden om het station van Schiphol uit te breiden, terwijl de tunnel al maximaal wordt benut. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een nieuw metrostation

@Philip Bodenstaff: het OV kan publiek zijn, terwijl de Infrastructuur privaat gefinancierd kan worden (PPS – Privaat Publieke Samenwerking). Er zijn nu al voorbeelden in Nederland van wegen en hoogwaterbescherming. Dan zetten we al dat pensioengeld van de fondsen voor ons aan het werk

Philip Bodenstaff|23.05.18|10:46

Te gek voor woorden! Nog meer privatisering van openbaar vervoer. In Athene kost een ritje van de luchthaven naar de stad €10,00. Dat zal hier dan zeker €20,00 gaan kosten.
Openbaar vervoer hoort een publieke taak te zijn. Helaas is dit verkwanseld en nu in handen van private bedrijven als Connexxion Arriva enzo.
Noord-Zuidlijn heeft al toch gevolg dat het openbaar vervoer verschraald. De bestaande lijn naar Amstelveen doortrekken naar Schiphol zou ook kunnen. Maar dan niet in private handen.

Ibo De Joode|22.05.18|22:52

De middensporen zijn niet te gebruiken. Dan moet NS de helft van zijn treinen schrappen. Er zitten nu 12 treinen per spoor op de Schiphollijn (totaal ca. 48/uur. Dat is ongeveer de max. Daarnaast heeft Schiphol nu al 2 perronsporen te weinig. Gebruikelijk is per spoor om op tussenhalten (Schiphol) 2 perronsporen te heben voor max.cap.

Arco Sierts|22.05.18|21:02

Niks geld over de balk smijten. Gewoon doortrekken via de middensporen van de bestaande viersporige Schipholtunnel. Ruimte zat.

Pat Rick|22.05.18|14:40

Eindelijk dat de maatschappij het heft in handen neemt, omdat de overheid het laat afweten. Het is overduidelijk dat de nationale luchthaven niet afhankelijk moet zijn van de Schipholtunnels alleen. Luchthavens van Athene, Istanbul, Parijs, zelfs binnenkort Rotterdam hebben een metroaansluiting. En als men slim is, trekt men de metro door naar Hoofddorp, zodat forensen ’s ochtends makkelijk naar Amsterdam kunnen. Dit zal veel files schelen.