‘IT kan capaciteitsproblemen in OV oplossen’

Directeur Bert van Elburg van InTraffic
Bron: InTraffic

Zowel op de weg als op het spoor wordt het steeds drukker rondom de grote steden. Slimme IT-oplossingen in de mobiliteitssector kunnen helpen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van die steden op niveau te houden. Hierdoor kunnen treinen bijvoorbeeld dichter op elkaar rijden, worden mensen overgehaald op andere tijdstippen te reizen en het schept mogelijkheden voor de zelfrijdende auto. Dat vertelt Bert van Elburg, directeur van InTraffic.

Van Elburg volgde een half jaar geleden Jan Koers op als algemeen directeur. Koers blijft nog wel aan als directeur Innovatie. Onder leiding van de nieuwe directeur werkt het bedrijf verder aan ontwikkelingen, waarmee het de mobiliteit in Nederland verbetert. Dat doet InTraffic door IT-oplossingen te bouwen met kennis van mobiliteit.

Grotere rol van IT

Van Elburg gelooft dat IT een steeds belangrijkere rol krijgt in mobiliteit. Hij merkt in gesprekken met vervoerders op dat zij steeds vaker op zoek zijn naar betere manieren om de reiziger te bedienen. “Overheden en vervoerders hebben flinke ambities uitgesproken voor leefbaarheid en bereikbaarheid in het toekomstbeeld ‘Overstappen naar 2040’. Daarvoor moeten we echt met oplossingen komen en ik denk dat IT daarbij essentieel is.”

“We moeten zorgen dat er oplossingen komen voor grootschalig vervoer, waarbij we meer mensen in korte tijd over de beschikbare infrastructuur vervoeren”, aldus Van Elburg. “Van dubbeldekstreinen kunnen we geen driedubbeldekstreinen maken. We moeten er dus voor zorgen dat mensen slimmer gaan reizen, bijvoorbeeld op andere tijden, of we moeten treinen sneller achter elkaar laten reizen. Dit kunnen we met IT realiseren.”

Deur-tot-deurreis

IT kan vervoerders bovendien ondersteunen om aan de hogere eisen van reizigers te voldoen. In veel andere markten heeft IT al voor flinke disrupties gezorgd en die trend is ook merkbaar in het vervoer. Reizigers vragen niet om een rit van halte naar halte, maar om een reis van deur tot deur. De term Mobility as a Service (MaaS) is niet meer weg te denken, waarbij reizigers in de toekomst een abonnement op mobiliteit hebben. Van Elburg: “We gaan steeds meer van bezit naar gebruik, maar we willen wel over goede mobiliteit blijven beschikken.”

InTraffic werkt proactief aan dergelijke ontwikkelingen. Zo hebben onlangs enkele medewerkers van InTraffic een platform voor MaaS gebouwd met gebruik van de blockchain technologie. “Allerlei partijen willen nu een goede deur-tot-deurreis bieden”, beschrijft de directeur. “Er is dus een platform nodig waarin een reiziger een volledige reis kan plannen en daarbij ook criteria moet kunnen ingeven, zoals de prijs, de snelheid en de te gebruiken vervoersmodaliteiten. Zo’n reisverzoek zouden wij in blockchain kunnen uitzetten.”

Storingen materieel

Maar data is veel breder inzetbaar en dat beseffen vervoerders ook steeds meer. Van Elburg heeft de afgelopen maanden gemerkt dat vanuit de markt gevraagd wordt om slimme oplossingen. Zo zijn stadsvervoerders op zoek naar intelligente software die preventief kan voorspellen wanneer het materieel in storing gaat.

Van Elburg: “Als voertuigen uitvallen, zorgt dat voor overlast voor reizigers. Dat willen vervoerders dus voorkomen. We merken dat vervoerders tijdens gesprekken aan ons vragen of wij ze bij onderhoud kunnen helpen. Dit is eigenlijk een heel traditionele tak, maar het lijkt erop dat de markt klaar is om meer met IT te doen, in dit geval door gebruik van technologieën als Internet of Things en Artificial Intelligence. We verbinden een conservatieve en vernieuwende wereld aan elkaar.”

Autonome voertuigen

InTraffic kijkt bovendien ook naar de toekomst, onder andere door zich voor te bereiden op autonome voertuigen. Zelfrijdende auto’s zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen van de verkeersdrukte in een stad. “Als besloten wordt dat je niet meer een stad in mag met een private auto, ligt daar een kans voor zelfrijdende- en deelauto’s. Daar heb je absoluut IT voor nodig; zonder IT gaat het niet lukken om autonome voertuigen te laten rijden.”

“Wij zien allerlei mogelijkheden om de kennis die wij op het spoor hebben ook toe te passen op de weg. Het laten rijden van treinen op het spoor is in wezen niet heel veel anders dan platooning van vrachtwagens over de weg”, legt Van Elburg uit. “Daar is dezelfde kennis en kunde voor nodig. Het gaat hier weliswaar om toekomstdromen, maar de eerste proeven komen er al aan.”

Overname aandelen InTraffic

Van Elburg werkte eerder bij Altran, een groot Frans bedrijf op het gebied van engineering. Vorig jaar besloot hij op zoek te gaan naar een nieuwe onderneming. Daarbij ging zijn voorkeur uit naar een kleinere onderneming, waar hij een duidelijke rol zou kunnen pakken. “Ik trof bij InTraffic een heel open cultuur aan en een bedrijf met een unieke combinatie van mobiliteits- en IT-kennis. Ik ken geen ander bedrijf in Nederland dat die combinatie op dezelfde manier heeft.”

In de eerste maanden kreeg hij meteen te maken met een intentieverklaring van de twee moederbedrijven om aandelen te verkopen. Voorheen had InTraffic twee moeders, namelijk Movares en de ICT Group. Beide bedrijven hadden 50 procent van de aandelen van InTraffic in handen. Onlangs hebben de twee bedrijven echter met een intentieverklaring aangegeven dat ICT Group de aandelen van Movares wil overnemen. Die transactie is inmiddels afgerond, waarmee ICT Group 100 procent eigenaar wordt van InTraffic.

“InTraffic blijft na deze transactie een zelfstandige B.V., op dat gebied verandert dus niets”, licht Van Elburg toe. “Maar het is strategisch verstandig. In de samenwerking binnen ICT Group kunnen wij gezamenlijk een beter en breder aanbod aan de markt leveren op het gebied van mobiliteit.”

Focus InTraffic

Van Elburg gaat door op de bestaande koers, door de focus te houden op reisinformatie, verkeersleiding en inframonitoring. Het uiteindelijke doel van het bedrijf blijft om de mobiliteit in Nederland te verbeteren en dagelijks beter te maken. Daarbij wordt goed gekeken naar alle veranderingen op dit gebied. “Over vijf tot 10 jaar hebben we in Nederland een ander gebruik van de weg, een slimmer gebruik van het spoor en de integratie van de verschillende vervoersmodaliteiten. En ik denk dat dat op een heel natuurlijke manier gebeurt.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.