EU pleit voor meer gelijkheid tussen man en vrouw in sector

buschauffeur

De Europese Unie vraagt bedrijven in de OV- en transportsector om een verklaring te ondertekenen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de transportsector. In de transportsector is slechts 22 procent van alle werknemers vrouw en daar wil de EU iets tegen doen. Met de oprichting van een EU-platform wordt gestreden voor een sterkere positie van en gelijke kansen voor vrouwen in de sector.

Op dit moment hebben al bijna 70 organisaties een handtekening geplaatst onder deze verklaring. Daaronder bevinden zich de Franse vervoerders Keolis en SNCF, het Belgische De Lijn en verschillende ministers die zich bezighouden met vervoer.

Gelijkheid man-vrouw

Met name in het transport per spoor en per weg zijn vrouwen slecht vertegenwoordigd. Dit terwijl een betere balans tussen mannen en vrouwen goede effecten heeft op de werkomgeving. Met de ondertekening van deze verklaring, kan een partij aangeven dat er maatregelen genomen moeten worden om de transportsector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. De EU hoopt bovendien dat de ondertekenaars duidelijker naar buiten treden met stappen die ze zelf nemen.

In de verklaring wordt gesteld dat er naar geslacht uitgesplitste data moet worden verzameld, om op basis daarvan een goed beleid en maatregelen te bedenken. Die maatregelen moeten de sector aantrekkelijker maken voor vrouwelijke medewerkers. Verder moeten bedrijven ondersteund worden bij het uitvoeren van maatregelen door bredere institutionele en zelfs maatschappelijke inspanningen. De EU denkt dan aan het bestrijden van stereotypes bij het opleiden van kinderen.

Gelijke mogelijkheden

De ondertekenaars geven met de verklaring bovendien aan dat vrouwen dezelfde mogelijkheden dienen te krijgen als mannen in hun carrière en dat discriminatie, pestgedrag, intimidatie of geweld niet geaccepteerd zijn. De bedrijfscultuur in elk bedrijf, het wervingsbeleid en de werkomstandigheden moeten bijdragen aan een aantrekkelijke sector voor zowel mannen als vrouwen.

Enkele maanden terug luidde de directeur van internationale branchevereniging UITP ook al de noodklok over het gebrek aan vrouwen in de OV-sector. Volgens deze Thomas Avanzata moet er actie ondernomen worden, omdat de sector aantrekkelijker en effectiever wordt als de balans tussen man en vrouw meer gelijk is. Met het EU-platform probeert de Europese Unie hier nu ook een bijdrage aan te leveren.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.