Gemeentelijke verkiezingen bepalend voor toekomst OV Amsterdam

Foto Inge

De verkiezingsprogramma’s voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn belangrijk voor de toekomst van het OV in de hoofdstad. Nu vervoerder GVB door toenemende drukte in Amsterdam capaciteitsknelpunten ziet ontstaan, is het daarom belangrijk om gemeenteraadsleden te tonen wat het openbaar vervoer in Amsterdam de komende jaren nodig heeft.  Daarom organiseerde het GVB afgelopen vrijdag een ‘stagedag’ voor gemeenteraadsleden.

“We willen jullie laten beleven hoe het is om GVB-er te zijn”, aldus GVB-directrice Alexandra van Huffelen tegen Ger Jager (PvdA), Rik Torn ( VVD) en Jan Bert Vroege (D66). Door deze dag te organiseren, konden de raadsleden zien dat GVB meer doet dan alleen het vervoeren van mensen én wilde de stadsvervoerder aantonen dat investeringen nodig zijn om te zorgen dat Amsterdam niet vastloopt.

Volgens de GVB-directrice wordt binnen GVB veel nagedacht over de toekomst van het openbaar vervoer in Amsterdam en mogelijkheden om de concessie te verbeteren.  “Wij, maar ook de raadsleden, moeten nadenken over wat er de komende vier jaar nodig is om een groeiende stad als Amsterdam in beweging te houden. Deze ‘stage’ helpt daarbij”, aldus GVB-directrice Alexandra van Huffelen.

Verkiezingsprogramma

Deze stagedag is juist nu georganiseerd omdat de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 plaatsvinden. Ook voor de gemeenteraadsleden zelf was dit daarom een goed moment. “We zij nu bezig om ons verkiezingsprogramma te schrijven. Door deze dag kunnen we ons een goed beeld vormen van wat nodig is in de stad qua OV”, aldus Vroege. GVB is in de aanloop naar de verkiezingen van plan vaker deze stagedagen te organiseren.

De dag startte met een briefing van het OV-zorgteam, het team dat verantwoordelijk is voor de sociale veiligheid en handhaving in het Amsterdamse openbaar vervoer. Voor de gemeenteraadsleden het ideale moment om te vragen of de medewerkers vonden dat ze voldoende bevoegdheden hadden. De GVB-medewerkers antwoordden weliswaar tevreden te zijn over hun mogelijkheden, maar zich wel zorgen te maken over de drukte. Vanwege de fors toegenomen hoeveelheid reizigers op de veerponten, heeft de vervoerder onlangs al instapbegeleiders ingezet. Met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt verwacht dat de capaciteit nog een grotere uitdaging wordt.

Knelpunten

GVB waarschuwt al langer dat het lastig is om de stad mobiel te houden, omdat er steeds meer mensen wonen, werken en reizen in Amsterdam. De raadsleden zeiden dit ook op te merken. “Er is goed OV nodig om de stad bereikbaar te houden”, vertelt Torn. De vraag of er meer geld in het OV moet worden geïnvesteerd, laten zij echter aan de landelijke politiek over. Het is voor de gemeenteraadsleden vooral de taak om ‘bij de les te blijven’, stelde de VVD’er. Behalve de Noord/Zuidlijn zou volgens hem nog meer moeten worden ingezet op spoorvervoer.

Overigens is PvdA-raadslid Jager het volledig eens met de wens van de Mobiliteitsalliantie om 1 miljard per jaar extra te investeren in het openbaar vervoer in Nederland. In die mobiliteitsalliantie zijn onder andere de Nederlandse vervoerders, brancheorganisaties en reizigersorganisaties verenigd. Samen stimuleren ze het kabinet om extra investeringen te doen. Jager: “De grote investeringsslag moet uit het Rijk komen, maar wij moeten wel bekijken waar het nu vastloopt. We zijn vaak te laat met nadenken over verbeteringen. Ik ben bijvoorbeeld erg nieuwsgierig naar de synergie tussen de NS en het GVB.”

Doorstroming

In een busje van het OV-zorgteam richting Centraal Station merkten de raadsleden uit eerste hand een probleem met de toenemende verkeersdrukte in de stad. Een bestelbus stond met half op de weg geparkeerd met knipperende lichten aan, maar bezette op die manier een bushalte. Bovendien bleef hierdoor nauwelijks nog voldoende ruimte over voor de tram die ook in deze straat rijdt. De medewerkers van OV-zorg legden uit dat de doorstroom van het OV nu al op plekken onder druk staat vanwege de grote hoeveelheid verkeer.

Op Centraal Station werden de drie heren aan het werk gezet. Samen met drie medewerkers van het Service Team stonden ze buiten de stationshal reizigers te woord over allerlei vragen, zoals over de vertrekhalte van de bus of tram, de juiste vervoersmodaliteit om bij het hotel te komen of over het beste kaartje. GVB wil op deze manier zoveel mogelijk dienstverlening bieden en tegelijkertijd voorkomt dit dat de vragen terecht komen bij de buschauffeurs en trambestuurders. Zo kunnen zij zich zo goed mogelijk aan de gestelde dienstregeling houden.

Lees verder onder de foto:

Integrale bedrijfsvoering

De stagedag vervolgde in de middag met een rondleiding bij de verkeersleiding en een rondleiding door de lijnwerkplaats in Diemen. Hiermee kregen de vervoerders een volledig beeld van alle werkzaamheden en werden ze ook gewezen op het belang van de integrale bedrijfsvoering. Van Huffelen benadrukte tijdens deze dag hoe belangrijk het is om te tonen dat GVB meer doet dan het vervoeren van reizigers. “Wij zijn partner van de stad, denken mee, signaleren zaken, kaarten die aan en zoeken mee naar oplossingen. We hopen op jullie steun om het beste OV-bedrijf te worden.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.