Politiek wil wel mobiliteitsakkoord, maar investeert geen 1 miljard extra

Den Haag CS, sprinter, tram, foto: ProRail/Rob van Esch
Den Haag CS, sprinter, tram, foto: ProRail/Rob van Esch

300 miljoen, 500 miljoen, 600 miljoen en zelfs 900 miljoen euro. Forse bedragen zeggen het CDA, de VVD, PvdA en GroenLinks te willen investeren in de bereikbaarheid van Nederland. Maar geen enkele partij is van plan om de 1 miljard extra per jaar te investeren, die volgens OV-partijen nodig is om Nederland ook in de toekomst bereid te houden. Dit bleek donderdag uit het Nationale Mobiliteitsdebat dat werd georganiseerd door de vorig jaar opgerichte Mobiliteitsalliantie.

Bij dit debat gingen de VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA in debat met elkaar én het aanwezige publiek, waaronder de verschillende vervoerders. Ze waren allemaal voorstander van het zogenaamde mobiliteitsakkoord. Dit houdt in dat het nieuwe kabinet afspraken moet maken met de verschillende vervoerders, de belangenorganisaties voor het wegverkeer en bijvoorbeeld reizigersorganisaties over de verdeling van het beschikbare geld voor infrastructuur en vervoer, om Nederland ook de komende jaren bereikbaar te houden.

Mobiliteitsakkoord

Er is al een eerste stap in de richting van een mobiliteitsakkoord gezet door de samenwerking in de markt. Momenteel zijn zeventien partijen in de Mobiliteitsalliantie verbonden, waaronder NS, RET, HTM, GVB, Transdev, Qbuzz en Rover. Zij werken als OV-partijen samen met verenigingen uit de wegbranche, zoals de ANWB, TLN en de Fietsersbond. Zij hebben samen een plan voor de bereikbaarheid, wat ze donderdag onder de aandacht brachten bij de zes aanwezige politieke partijen.

Een van de benodigdheden voor een mobiel en bereikbaar Nederland is 1 miljard euro extra, maar alle politieke partijen vonden dit te veel. “Het is niet geweldig dat ze geen 1 miljard investeren”, reageerde GVB-directrice Alexandra van Huffelen. “Maar laten we dan met elkaar kijken hoe wel wel tot dit bedrag kunnen komen, als het niet van het Rijk komt. Want anders komen we echt vast te staan.” Dit bedrag zou bijvoorbeeld door pensioenfondsen geïnvesteerd kunnen worden in infrastructuur.

Prioriteiten

Overigens gaven de meeste partijen wel aan meer te willen investeren in het OV en in het spoor, al was het dan niet het bedrag dat gewenst wordt. “Geen enkele partij realiseert 1 miljard per jaar”, vertelde Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid. “Je moet dus keuzes maken, tot iets dat zoden aan de dijk zet.” De enige partij die toegaf meer te willen investeren in asfalt, was de VVD.

Volgens GroenLinks en SP moet er vooral anders worden geïnvesteerd in de mobiliteit, waarbij een betere aansluiting van de verschillende vervoersmodaliteiten van belang is. “We hebben een mobiliteitsprobleem, maar ook een leefbaarheidsprobleem”, aldus Huib van Essen van GroenLinks. “Meer automobiliteit gooien onze steden op slot en we moeten dus andere keuzes maken. Wij investeren meer, maar vooral anders. Wij willen bezuinigen op wegen en juist meer steken in spoor en fiets.”

Dit is ook de inzet van D66, al wil deze partij geen extra geld investeren in mobiliteit. “Wij investeren wel in mobiliteit, alleen er komt nu niets extra’s bij”, aldus Salima Belhaj. De partij wil het geld gaan verschuiven. “Files kosten ons per jaar 3 miljard euro en daar heeft iedereen last van, ook voor bedrijven. Daarom stagneert onze groei. Wij willen overgaan naar betalen voor gebruik en dat leidt tot minder files. Dat is een belangrijkere discussie dan wel of geen miljard erbij.”

Ontschotting

De ontschotting van het vervoer werd daaropvolgend door HTM-directeur Jaap Bierman aan de kaak gesteld. Hij sprak zijn waardering uit voor de omslag van modaliteitsdiscussies naar mobiliteitsdiscussies. Maar hij riep hier tegelijkertijd op voor meer ontschotting binnen het vervoer. “Concessieverleners verbieden mij om ’s avonds de grote bussen op stal te zetten en in plaats daarvan ’s avonds wmo-busjes te gebruiken”, sprak hij.

Bij navraag bij de zes aanwezige politici, verklaarden ze allemaal voor ontschotting te zijn. Dit leidde wel tot een kritiekpuntje van CDA-Kamerlid Martijn van Helvert richting de andere politici, omdat zijn motie voor meer ontschotting niet was aangenomen. VVD-Kamerlid Barbara Visser kaatste de bal terug naar de aanwezige vervoerders. “Hiervoor moeten we ook allemaal bereid zijn om de concessies van vervoerders aan te passen. En daar schrikken vervoerders van, omdat ze dan de concessie kunnen kwijtraken.”

Samenwerking

De aanwezige partijen en de toeschouwers in het publiek bleven tijdens het gehele debat benadrukken hoe belangrijk het was om voldoende aandacht te geven aan mobiliteit. NS-directeur Roger van Boxtel noemde het al eerder een ’taai onderwerp’. Een verdediging van VVD dat er al miljarden worden geïnvesteerd in het verkeer via het Infrastructuurfonds, werd van de hand gewezen. “Er is juist jarenlang bezuinigd”, zo reageerde de directeur van de ANWB. “We zijn niet aan het investeren, maar aan het inhalen.”

De politici beloofden de wensen en ideeën van de Mobiliteitsalliantie mee terug te nemen naar Den Haag en ermee aan de slag te gaan in een volgend kabinet. De alliantie kreeg echter ook zelf een taak toegewezen door het CDA, omdat het betreffende Tweede Kamerlid merkte dat de zeventien partijen hierin nog steeds te veel aan hun eigen belang denken. Van Helvert: “Ik vraag aan u om dan ook als alliantie te reageren en niet alleen als specifieke sector.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.