CROW raadpleegt markt voor tender OV-Klantenbarometer

Bussen van HTM in Den Haag, foto: ANP
Foto: ANP, voor éénmalig gebruik!

Het CROW is een marktconsultatie gestart voor de aanbesteding van de OV-Klantenbarometer. De marktconsultatie betreft de Europese aanbesteding van het veldwerk en rapportage van de OV-Klantenbarometer voor de periode 2018-2022. Het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur wil de Europese aanbesteding in 2017 aangrijpen om het onderzoek te vernieuwen.

De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek voor het stads- en streekvervoer in Nederland dat al sinds 2001 wordt uitgevoerd. Het lopende contract voor de uitvoering van de OV- Klantenbarometer loopt in 2017 af. In de maanden november en december reizen interviewers door het hele land om vragenlijsten af te nemen onder reizigers in bus, trein, tram, regionale trein en boot.

Marktconsultatie

Een marktconsultatie of marktdialoog stelt een aanbestedende dienst in staat om de kennis en ervaring van marktpartijen te verzamelen en te gebruiken bij het doorlopen van een inkoop- of aanbestedingstraject. Met de raadpleging van de markt hoopt CROW onder andere inzichten te krijgen in de meetmomenten, de inwintechniek, de nota van uitgangspunten, het gunningsmodel en de rapportagevorm.

Tot nu toe wordt het veldwerk voor de Klantenbarometer in het najaar uitgevoerd. Voor de nieuwe opdracht wil het CROW het veldwerk verspreiden over het jaar om seizoensinvloeden uit te sluiten, om continu te kunnen meten en de kosten voor het totale onderzoek te verlagen.

Enquêtes

De enquêtes worden nu nog schriftelijk in het voertuig afgenomen. CROW wil onderzoeken of nieuwe inwintechnieken het afnemen van de enquêtes minder arbeidsintensief maken, tegen lagere kosten en met een betere respons.  Respondenten blijven hun mening echter geven over de betreffende rit omdat CROW wil voorkomen dat ze een mening geven over het openbaar vervoer in het algemeen.

CROW wil via de consultatie vroegtijdig in contact te komen met belanghebbenden voor de aanbesteding van de OV-Klantenbarometer 2018-2022. Marktpartijen krijgen hiermee inzicht in de plannen en wensen van CROW ten aanzien van de OV-Klantenbarometer 2018-2022 en er bestaat de mogelijkheid tot het indienen van ideeën.

Aanbesteding

CROW verwacht de aanbesteding op deze manier zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen uit de markt. Het al dan niet beantwoorden van de vragen van CROW heeft echter geen invloed op gunning van de aanbesteding. De sluitingsdatum voor het indienen van de schriftelijke informatie door marktpartijen is 13 januari 2017. De opdracht wordt in augustus 2017 gegund. Het nieuwe onderzoek van de OV-Klantenbarometer begint in januari 2018.

Bekijk hier het marktconsultatiedocument van de OV-Klantenbarometer 2018-2022.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.