NS-personeel krijgt nabetaling onregelmatigheidstoeslag

conducteur

Alle NS-medewerkers die onregelmatig werken, hebben niet alleen vanaf 1 januari 2017 recht op een onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantie-uren, maar krijgen die toeslag ook terug over de afgelopen vijf jaar. Die afspraak hebben NS en de vakbonden gemaakt. Dit betekent volgens vakbond FNV Spoor een flinke nabetaling voor circa 11.000 medewerkers.

Dit hebben NS en de vakbonden FNV, VVMC, CNV Vakmensen en VHS bereikt na een overleg over het recht op onregelmatigheidstoeslag. “Dit is een ruimhartig aanbod van 5 jaar 100 procent over de genoten wettelijke vakantie-uren”, aldus FNV.”In andere branches is steeds geschikt op een lager percentage of een kortere periode.” De bonden en NS gingen met elkaar hierover om tafel nadat vorig jaar een rechtszaak plaatsvond, omdat een verpleegster recht op onregelmatigheidstoeslag meende te hebben over haar vakantie-uren en verlof.

Nabetaling

De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met de afspraak. Wanneer dit gebeurt, verwacht NS een eerste nabetaling te kunnen doen rond de kerstperiode. Daarvoor hoeven de NS-medewerkers zelf geen actie te ondernemen. “Door deze afspraak hoeven medewerkers niet individueel hun recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en de omvang hiervan over de afgelopen jaren aan te tonen, waar dit bij een juridische procedure wel het geval is”, meldt de vakbond. “Medewerkers ontvangen bij een schikking op relatief korte termijn een nabetaling, terwijl dit bij een juridische procedure nog jaren kan duren.”

Door een uitspraak van de rechter vorig jaar hebben alle werknemers die onregelmatige uren werken vanaf volgend jaar recht op onregelmatigheidstoeslag over hun vakantie-uren. De betaling rond de kerstperiode betreft de onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012 tot en met 2015. NS heeft beloofd voor 31 maart de medewerkers de na te betalen toeslag te bieden voor 2016. Hoe hoog de nabetaling is, is afhankelijk van de werkperiode van de medewerker, maar het gaat volgens FNV om een “flinke nabetaling”.

Definitieve afspraak

De afspraak die NS en de bonden hebben gemaakt is definitief. Daarmee wordt afgezien van een mogelijke toekomstige vordering, mits de Hoge Raad nog besluit dat medewerkers over de periode voor 1 januari 2017 ook recht hebben op een onregelmatigheidstoeslag over de bovenwettelijke vakantie-uren. Wel is afgesproken dat de ontwikkelingen voor de bovenwettelijke uren in de gaten gehouden worden en dat de partijen samen opnieuw om tafel zullen gaan als dat nodig is.

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.