‘Gemeenten hard nodig voor kosteneffectieve implementatie ZE-busvervoer’

Het zou mooi zijn als steden opgedane kennis aan elkaar kunnen overdragen om de implementatie van zero emissie-busvervoer soepel te laten verlopen en lokale kansen te combineren. Steden zijn hard nodig voor de invulling van het Bestuursakkoord zero emissie bussen. Dit zegt Marc Pluijgers van de gemeente Den Bosch. Hij zal tijdens het Congres BusVision ingaan op de rol van gemeentes in de invoering van zero emissie-busvervoer in Nederland.

Bij de transitie naar zero emissie hebben vooral de concessieverleners, de vervoerders, de busbouwers en de Rijkoverheid de kar getrokken. Er is veel al bereikt sinds 2009. De steden zijn echter ook hard nodig voor versnelling en kosteneffectieve implementatie. “Bij de uitrol komen vraagstukken aan de orde zoals: bij welke buslijnen is het effect van nul emissie busvervoer het grootste? Wat betekent dat voor de laadinfrastructuur en hoe kun je die slim gebruiken?”

Stedelijke factoren

Pluijgers geeft als voorbeeld de luchtkwaliteit in een stad of het geluid. Dit soort factoren kunnen effecten hebben op de dienstregeling en op de inzet van materieel en personeel en zijn dus relevant voor een gemeente. Concessieverleners hebben logischerwijze die lokale kennis niet. Verder hebben steden er ook juist veel belang bij de locatie waar de laadpalen het beste geplaatst kunnen worden. “Waar moet de laadinfrastructuur komen? Welke rol wil de gemeente daarin hebben? Wat kunnen we er nog meer mee binnen de huidige energierevolutie? Wat voor stroom komt er uit?”

De gemeente Den Bosch heeft de afgelopen jaren heel actief partijen en middelen bij elkaar gebracht om de eerste pilots met elektrische busvervoer te kunnen uitvoeren, soms met veel moeite. “In ons geval hebben we een sterke aanjaagfunctie gehad. We merkten dat de belangen van diverse partijen in het begin soms uiteen liepen. We merkten juridische, politieke, culture en financiële obstakels. Maar in vergelijking met de beginperiode is het draagvlak veel groter geworden. Kennis is opgebouwd en concessies zijn nu al beter ingericht.”

Provincie Noord-Brabant

In de huidige concessies wordt vrijwel altijd elektrisch vervoer op de een of andere manier opgenomen, maar daar wordt niet altijd rekening gehouden met het standpunt van de gemeente. Daarom spreekt Pluijgers waardering uit voor de wijze waarop de provincie Noord-Brabant heeft samengewerkt met de gemeente. “Dit heeft de innovatie en de economische kansen voor de regio versterkt en het onderwerp op de diverse agenda’s geplaatst.” Het was mooi geweest als de concessie nog beter toegesneden was op infasering van elektrisch openbaar vervoer. “Daarbij moet wel goed bewaakt worden waar het over gaat: namelijk het vervoeren van passagiers. Dat wordt in alle enthousiasme wel eens vergeten”

Omdat de stad Den Bosch bij alle fases betrokken is geweest, heeft de gemeente ook een goed beeld gekregen van alle uitdagingen die enkele jaren geleden bestonden voor de implementatie van zero emissie-vervoer en de huidige uitdagingen. “Die uitdagingen waren in de beginfase anders dan nu. In de beginfase moest telkens opnieuw de brug worden geslagen tussen de techniek en het einddoel. Dit pionieren levert veel onzekerheid op en vroeg veel vertrouwen en commitment van de diverse partijen.”

Elektrisch vervoer in Den Bosch

De Brabantse hoofdstad werkt al sinds 2009 aan elektrisch busvervoer en vervoer. Sindsdien zijn er in een consortium, bestaande uit de gemeente, de netbeheerder, de energieleverancier, de concessieverlener, vervoerders, bussenbouwers en technologiepartners verschillende technische pilots gerealiseerd. Daarbij gaat het om zowel grote bussen als kleine voertuigen. Er rijden nu 7 elektrische bussen door de stad.

“Daarbij doen zich nieuwe uitdagingen en kansen voor, bijvoorbeeld ten aanzien van de energievoorziening. De rol van steden wordt daarmee groter en steden zijn in staat om de bussinescases te verbeteren en de infasering van elektrisch busvervoer te versnellen.”

Pluijgers ziet de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer als een goede aanjager om snel elektrisch busvervoer te realiseren. “Met het bestuursakkoord dat is afgesloten, om in 2025 alle nieuwe bussen uitstootvrij te laten zijn aan de uitlaat, is een heel duidelijke en goede stip op de horizon gezet. Nederland met zijn 5000 voertuigen zou een prachtige etalage kunnen zijn op het wereldtoneel.”

Inge Jacobs

busvisionbanner-1

Bent u nieuwsgierig naar de wijze waarop u als concessieverlener rekening moet houden met gemeentelijke wensen? Of wilt u als gemeente weten wat uw rol kan zijn bij de infasering van elektrisch vervoer in concessies? U heeft nog één dag om u te registreren voor het Congres BusVision, 13 oktober in Expo Houten. 

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.