Dijksma lijkt niet van plan om HSL voor 2025 opnieuw te gaan aanbesteden

Deze foto heeft de juiste afmetingen!

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil een maximale verbetering op de HSL, maar de ambtsvrouw is daarvoor niet van plan een nieuwe aanbesteding uit te zetten vóór 2025. Dan verloopt de huidige concessieperiode van de NS. Tot die maximale verbetering behoort geen snelle trein tussen Amsterdam en Brussel over de HSL zoals die in de jaren 90 was voorzien. Dit zei staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens een debat met de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag met de staatssecretaris over de kabinetsreactie op conclusies van het Fyra-rapport en de marktverkenning die Dijksma enige tijd geleden had aangekondigd. In die marktverkenning krijgen andere vervoerders de kans om te bewijzen dat zij eventueel beter vervoer zouden kunnen aanbieden op de HSL. De oppositiepartijen D66 en SP verkondigden woensdag in verschillende media dat andere vervoerders de kans moesten krijgen om mee te dingen naar het bieden van treinen op de HSL.

Marktwerking

De staatssecretaris liet meerdere malen weten dat deze marktverkenning geenszins betekent dat ze het vervoer op de HSL opnieuw wil gaan aanbesteden. Dijksma kan het contract met de NS namelijk alleen verbreken wanneer er sprake is van wanpresteren van de huidige vervoerder. Daarvoor wordt het ’three-strikes-out-principe’ aangehouden. NS heeft nu slechts eenmaal de gestelde prestatie-indicator voor het HSL vervoer niet behaald. Tijdens het debat spraken de meeste Tweede Kamerleden bovendien zelf ook pas over een eventuele nieuwe vervoerder vanaf 2025. Alleen CDA en D66 leken de mogelijkheid voor een tussentijdse nieuwe aanbesteding open te willen houden.

Stientje van Veldhoven (D66) vroeg hierop naar het nut van de marktverkenning als Dijksma toch niet van plan was om aan te besteden, terwijl er de komende 8 jaar zeker geen hogesnelheidstrein komt. Dijksma beweerde meer duidelijkheid te willen. “Ik wil een reëel en beter inzicht over wat het aanbod zou kunnen zijn en welke prestaties er mogelijk zijn.” Bovendien moet NS de resultaten van de marktverkenning gebruiken om de eigen prestaties te verbeteren.

Andere spoorvervoerders

De staatssecretaris deed daarom een oproep aan alle spoorvervoerders die dachten dat ze beter vervoer konden bieden op de HSL. “Als ze zeggen dat ze het beter kunnen, laat het ons dan nu toetsen.” Hierop kwam een vraag van Tweede Kamerlid Johan Houwers waarom vervoerders hieraan mee zouden willen werken, maar Dijksma benadrukte dat deze marktverkenning wel degelijk effect heeft.

Zelfs als het vervoer op de HSL aan NS gegund blijft, is daar namelijk in principe ruimte voor een andere vervoerder. NS zou bijvoorbeeld met een andere vervoerder kunnen samenwerken. “Er is niets op tegen als de NS een onderaanbesteding wil doen. Andere vervoerders kunnen dus wel degelijk effect merken van de marktverkenning. We doen deze marktverkenning niet om hem te negeren.”

De staatssecretaris verwacht bovendien begin volgend jaar de resultaten te hebben van het onderzoek naar de verschillende scenario’s over de ordening van het spoor. Hierbij worden alle mogelijke scenario’s voor marktwerking op het Nederlandse spoor onderzocht, van een volledige onderhandse gunning aan NS tot een indeling van het spoor in kavels die hierna aanbesteed worden. “Dit is een goede basis voor de toekomst”, aldus Dijksma.

Den Haag

Bovendien zoekt de NS actief naar manieren om de reistijd tussen Amsterdam en Brussel te verkorten. Door de internationale treinen niet langer te laten stoppen in Den Haag, kan een half uur winst gemaakt worden. Dit is een besluit waar Dijksma nog steeds achter staat. “Den Haag is daar boos over en dat kan ik me goed voorstellen, maar de HSL is niet gemaakt om in Den Haag te stoppen”, aldus Dijksma.

De bewindsvrouw denkt dat reizigers vanuit Den Haag nog steeds een prima verbinding hebben met Brussel als ze in Breda moeten overstappen. Ook is het niet langer aandoen van Den Haag een extra stok achter de deur in de onderhandelingen met de Belgen, die volgens Dijksma nauwelijks inzetten op langeafstandsvervoer. Wanneer niet langer op Den Haag gestopt hoeft te worden, kunnen de Belgen wellicht eerder overgehaald worden om ook een halte op te geven. “Ik heb nu een beter verhaal – ook richting de Belgen.”

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Dijksma lijkt niet van plan om HSL voor 2025 opnieuw te gaan aanbesteden”

Aart Roest|28.06.16|14:26

Het interesseert me niet wat Dijksma niet gaat doen. Het interesseert me wat de NS wel gaat doen. En die lijkt wel in de parkeerstand gezet. Door Dijksma ? Door de minister van Financiën Dijsselbloem ? De politiek moet zich realiseren, dat ze een nieuw beleid verstikkende invloed uitstraalt over de NS. Dit zou de NS directie (Van Boxtel) met de overheid moeten afronden: hier liggen mijn verantwoordelijkheden (zonder verdere inmenging) en daar jullie controlepunten. Anders wordt het nooit wat.

G Winkel|23.06.16|09:57

… en volgend jaar een andere partij: de Eurostar.

Rogier de Wit|23.06.16|08:40

“Dijksma: tot 2025 geen hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel”
… Behalve 14x per dag Thalys natuurlijk 🙂