OV-medewerkers positiever over sociale veiligheid

Buschauffeur, Connexxion

Het personeel in het stads- en streekvervoer heeft de sociale veiligheid in 2014 een rapportcijfer 7 gegeven. In 2012 was dit een 6,9. In 2008 werd het rapportcijfer 6,3 gegeven. Dit blijkt uit de resultaten van de Personeelsmonitor 2014 – Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer, een tweejaarlijkse monitor van CROW-KpVV.

Het percentage medewerkers dat in 2014 slachtoffer was van strafbare en niet strafbare incidenten is 60 procent. Dat is gelijk aan 2012, in 2008 was dit 69 procent. Het gaat dan om incidenten variërend van lastig vallen tot mishandeling. Daarbij komen de zwaardere incidenten veel minder vaak voor.

Sociale veiligheid

50 procent van het personeel geeft in 2014 aan aan één keer te zijn lastig gevallen. Kijken we naar de zwaardere incidenten dan geeft in 2014 29 procent van het personeel aan slachtoffer te zijn geweest van bedreiging, 6 procent van mishandeling en 5 procent van diefstal. Bij de zwaardere incidenten (bedreiging, mishandeling en diefstal) is sprake van een lichte stijging van 30 procent van het personeel in 2012 naar 32 procent in 2014. In 2008 was dit 41 procent.

De monitor van CROW-KpVV geeft opdrachtgevende overheden en openbaarvervoerbedrijven inzicht in de ontwikkeling van de sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer door de jaren heen. Het onderzoek is uitgevoerd door MuConsult, in opdracht van CROW-KpVV.

Onderzoek

In januari 2015 zijn vragenlijsten ingevuld door personeel met klantcontact, over het jaar 2014. Dat zijn buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, kapiteins, controleurs, toezichthouders, verkooppersoneel en andere rijdend en toezichthoudend personeel. NS-personeel maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek.

Download hier het volledige rapport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.