Aanbesteding busvervoer provincie Utrecht op de markt

Connexxion, bus, Amersfoort

De provincie Utrecht heeft een deel van het busvervoer op de markt gebracht. Via een aanbesteding maken geïnteresseerde vervoerders kans op de exploitatie van het busvervoer in de provincie voor de periode van december 2016 tot december 2023. De concessie betreft de lijnen in de provincie Utrecht, voornamelijk in het (noord)oosten en westen van de provincie.

De concessie gaat over het vervoer in de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Wijk bij Duurstede. Connexxion is op dit moment de huidige vervoerder.

Gedeputeerde Staten en de provincie hebben inmiddels het bestek met het programma van eisen voor het vervoer vastgesteld. Daarin is bepaald aan welke criteria en voorwaarden de nieuwe vervoerder moet voldoen. Voornamelijk het aantal dienstregelinguren weegt zwaar in de beoordeling.

Concessie

Die nieuwe concessie gaat over het vervoer in de provincie met uitzondering van de stad Utrecht en Bunnik, De Bilt, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Zeist. Dit wordt sinds 1 december 2013 door vervoerder Qbuzz uitgevoerd in opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Met het besluit tot de opheffing van de stadsregio’s eind 2014, ligt de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer niet meer bij BRU, maar bij de provincie. Dus om de BRU-concessie en de concessie in opdracht van de provincie in de toekomst met elkaar in de pas te laten lopen, krijgt de nieuwe concessie voor de gemeenten rondom Utrecht dan ook maar een looptijd van 7 jaar.

Concessie

Binnen het concessiegebied van de provincie Utrecht rijden momenteel op een aantal trajecten buslijnen die vallen onder de verantwoordelijkheid van andere concessieverleners. Daarnaast zijn er dus de buslijnen die behoren tot de BRU-concessie, die sinds 1 januari 2015 wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de provincie.

Deze buslijnen zijn geen onderdeel van de nieuwe aanbesteding, zo wordt in het aanbestedingsdocument benadrukt. Ook zijn er buslijnen die tot de concessie behoren, maar die in andere concessiegebieden liggen. Die trajecten zijn wel onderdeel van de aanbesteding.

Busconcessie

In het bestek dat Gedeputeerde staten en de provincie Utrecht opstelden, is een overzicht van de gunningscriteria opgenomen. Het beschrijft hoe de beoordeling opgebouwd is en hoe de totale score van een inschrijving bepaald wordt. Per gunningscriterium kunnen punten worden behaald. De som van de scores bepaalt het totaal, met een maximum van 100 punten.

Zo is het aantal dienstregelinguren (dru’s) van een vervoerder goed voor maximaal 65 gunningspunten. Van belang is de plaats die het aantal aangeboden uren inneemt in de range tussen de 450.000 en 535.000 dru’s. De dienstregelingsuren die met groot materieel worden gereden hebben overigens en hogere wegingsfactor dan de dru’s met klein materieel, zo wordt aangegeven.

Milieu

Om de provinciale milieu-doelstelling voor Utrecht te verwezenlijken moeten inschrijvers een duurzaamheids- en materieelplan in hun inschrijving opnemen om aan te geven hoe tot een duurzame uitvoering van de concessie gekomen wordt. Onderdeel van dat plan is onder meer de visie van de vervoerder op transitie naar minder uitstoot. En daarnaast wordt aangeven in welke mate het materieel met de laagste emissie in stedelijk gebied zal worden ingezet.

Ook moet gemeld worden of er een pilot met elektrische bussen gaat plaatsvinden en op welke manier. En als er bussen op gas worden ingezet, is de mate van groen gas of biogas ten opzichte van aardgas noodzakelijk om te vermelden.

Emissie

Ook voor zero-emissie is aandacht in de concessie. Er wordt een gemiddelde score gegeven die berekend wordt op basis van de emissie-categorieën waarin de busvloot valt. Om dit te becijferen moeten geïnteresseerde vervoerders bij hun inschrijving aangeven hoeveel bussen hun vloot omvat in het eerste jaar van de concessie.

Tevens moet de verdeling van bussen over de verschillende emissie-categorieën worden bijgevoegd. De uiteindelijke score wordt meegenomen in de beoordeling op het criterium ‘score busvloot qua emissiecategorie’, waarvoor maximaal 5 gunningspunten te behalen zijn.

Gunning

Op 18 mei sluit de inschrijving voor de nieuwe concessie, waarna tot gunning van de opdracht kan worden overgegaan. Tot die tijd hebben vervoerders de tijd om hun inschrijving compleet te maken en in te dienen via TenderNed.nl. Op 30 juni wordt naar verwachting bekend gemaakt aan welke vervoerder de concessie wordt toegewezen.

Roosmarijn Dierick

Lees ook:

Eerste Kamer stemt voor opheffen stadsregio’s

Concessiegebied provincie Utrecht:

Concessiegebied Provincie Utrecht, bron: Provincie Utrecht
Bron: provincie Utrecht

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: admin

1 reactie op “Aanbesteding busvervoer provincie Utrecht op de markt”

Ronald van Onselen|10.02.15|22:34

Gegeven mijn reactie op de grote Abellioconcessie in Limburg zou ik niet verbaasd zijn als dit een (NS)Qbuzzconcessie wordt. De provincie heeft dan met 1 vervoerbedrijf te maken. Wel zo overzichtelijk.De korte looptijd duidt daar al op en welke ander bedrijf wil voor slechts 7 jaar een concessie hebben gegeven alle eisen en de vereiste kapitaalkrachtigheid. Iets voor de ACM?